Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:10 14.09.2020

Izrečena presuda u predmetu Saša Ćurčić

Krivično vijeće Suda Bosne i Hercegovine je 14.9.2020. godine izreklo presudu u predmetu Saša Ćurčić. Optuženi Saša Ćurčić oglašen je krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. Krivičnog zakona BiH, a u vezi s tačkom g) (prisiljavanje druge osobe na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju – silovanje), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, te ga je krivično vijeće Suda Bosne i Hercegovine osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

 

 

Optužnica tereti optuženog Sašu Ćurčića da je u periodu između 3.7.1992. i 18.7.1992. godine, u kojem periodu se odvijao širok i sistematičan napad vojnih, paravojnih i policijskih snaga Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske, usmjeren protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča, znajući za takav napad te da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik tih snaga, zajedno s drugim osobama svjesno prisilio oštećenu na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje), čime je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka g), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved