Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:20 17.09.2020

Izricanje presude u predmetu Mile Pažin i drugi

Pretresno vijeće Krivičnog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine izreći će sutra, 18.9.2020. godine, presudu u predmetu Mile Pažin i drugi. Izricanje presude je zakazano za 13:30 sati u sudnici broj 4.

 

Optužnica tereti optuženog Milu Pažina i Vidu Krešića da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije RBiH i Hrvatskog vijeća obrane na teritoriji opštine Stolac, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava, počinili protivzakonito zatvaranje civilnih lica bošnjačke nacionalnosti, nanošenje osobi snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje, nečovječno postupanje, pljačkanje imovine stanovništva, preseljenje, prisiljavanje na prinudni rad, čime su počinili:

 

Osumnjičeni Mile Pažin:

 

 

 • u radnjama opisanim pod tačkom I/1 krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e) (protivzakonita zatvaranja) u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 21. i 29 KZ BiH
 •  
 • u radnjama opisanim pod tačkom II/2,3,4 krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) (nanošenje osobi snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje) u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 21. KZ BiH
 •  
 • u radnjama opisanim pod tačkom II/5. a) i b) krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) (nečovječno postupanje) u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 21. i 29. KZ BiH
 •  
 • u radnjama opisanim pod tačkom II/5 c) krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka f) (pljačkanje imovine stanovništva) u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 21. i 29.KZ BiH;
 •  
 • u radnjama opisanim pod tačkom II/5 d) krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka d) (preseljenje stanovništva) u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 21. i 29. KZ BiH
 •  
 • u radnjama opisanim pod tačkom III/6 krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka f) (prisiljavanje na prinudni rad) u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 21. i 29. KZ BiH.  
 • Osumnjičeni Vide Krešić:
 •  
 • u radnjama opisanim pod tačkom I/1 krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e) (protivzakonita zatvaranja) u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 21. i 29. KZ BiH,  

 

 • Drugom optužnicom optuženi Vide Krešić se tereti da je zajedno sa Josipom Krešićem za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije RBiH i Hrvatskog vijeća obrane, na području opštine Stolac, u svojstvu pripadnika HVO-a u periodu od 18.9.1991. godine pa do 23.12.1995. godine, postupao protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, počinio mučenje oštećenog civila, čime je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) (mučenje) u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 21. i 29. KZ BiH
 •  

Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved