Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

09:23 11.09.2020

Izricanje presude u predmetu Saša Ćurčić

Pretresno vijeće Krivičnog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine izreći će u ponedjeljak, 14.9.2020. godine, presudu u predmetu Saša Ćurčić. Izricanje presude je zakazano za 09:00 sati u sudnici broj 8.

 

Optužnica tereti optuženog Sašu Ćurčića da je u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča, znajući za takav napad te da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik tih snaga, zajedno s drugim osobama svjesno prisilio oštećenu na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje), čime je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka g), u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved