Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:14 03.09.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Frano Gavranović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 13.8.2020. godine, optužnicu u predmetu Frano Gavranović i drugi koja optužene tereti da su počinili:

 

  • optuženi Frano Gavranović i Duško Simikić krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH;
  • optuženi Adis Velagić pod tačkom 4. krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH;
  • optuženi Mladen Bošnjak pod tačkom 1. krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH;

 

U optužnici se navodi da su optuženi Frano Gavranović i Duško Simikić kao pripadnici grupe za organizirani kriminal, radi dalje međunarodne prodaje, prevozili i na drugi način stavljali u međunarodni promet supstance koje su propisima proglašene opojnim drogama. Optuženi Adis Velagić je, pod tačkom 4. optužnice, neovlašteno vršio međunarodni prevoz supstance koja je propisima proglašena opojnom drogom, dok je optuženi Mladen Bošnjak, pod tačkom 1. optužnice, neovlašteno, a radi dalje prodaje, držao i na drugi način stavljao u međunarodni promet supstance koje su propisima proglašene opojnim drogama, navedeno je u optužnici.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved