Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 005665 13 Krž - Terzić Albina

Optuženi

Terzić Albina

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

INFORMACIJE O PREDMETU

 

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optužena Albina Terzić, u periodu od maja 1992. godine pa do sredine jula iste godine, kao pripadnica Vojne policije Hrvatskog vijeća obrane (HVO), sama ili zajedno sa drugim pripadnicima HVO-a, učestvovala u nečovječnom postupanju prema civilima srpske nacionalnosti. Civili su bili nezakonito zatvoreni u prostorijama Osnovne škole u Odžaku i u Tvornici „Strolit“, također, u Odžaku.

 

 

Tačke optužnice:  

 

 

Optužnica tereti Albinu Terzić za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) i e) Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) istog zakona. 

 

Tok postupka:

 

Sud je optužnicu potvrdio 05. maja 2011. godine.

 

Dana 15. juna 2011. godine, na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, optužena Albina Terzić izjasnila se da nije kriva.

 

Dana 4. oktobra 2011. godine počeo je glavni pretres u ovom predmetu.

 

Dana 19. oktobra 2012. godine, Sud je u predmetu Albina Terzić (S1 1 K 005665 11 KrI) izrekao prvostepenu presudu kojom je optužena Albina Terzić oglašena krivom za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. S tim u vezi, Sud je optuženoj izrekao kaznu zatvora u trajanju od pet godina. Sud je optuženu oslobodio od dijela optužbe u kojem se tereti da je počinila krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e) KZ BiH.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 5. jula 2013. godine

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 24. septembra 2013. godine otpremilo je drugostepenu presudu kojom se odbija kao neosnovana žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine i djelimično uvažava žalba branioca optužene Albine Terzić te se prvostepena presuda preinačava u pogledu primjene krivičnog zakona na način da se krivično djelo kvalificira kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, te u pogledu odluke o kazni na način da se optuženoj Terzić izriče kazna zatvora u trajanju od tri (3) godine.

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved