Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 017626 15 Krž - Marjanović Dragan i dr.

Optuženi

Marjanović  Dragan  

 

Saša Gavranović 

 

Vitomir Dević

 

Zoran Šljuka

 

Dragomir Kezunović

 

Darijo Slavuljica 

 

 

Sud je dana, 18. februara 2016. godine u predmetu Dragan Marjanović i dr. (S1 1 K 017626 15 KrI) donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Darija Slavuljicu razdvaja, te će se ubuduće voditi pod oznakom Dario Slavuljica (S1 1 K 020954 16 KrI).
 
 
 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da su optuženi Dragan Marjanović, u svojstvu komandira I voda Vojne policije Teslićke brigade Vojske Republike Srpske u čijem sastavu su bili  optuženi Saša Gavranović, Vitomir Dević, Zoran Šljuka, Dragomir Kezunović i Dario Slavujica, istovremeno i pripadnici vojnog dijela vojno-policijske formacije pod nazivom „Miće“ koji su za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, u okviru širokog i sistematičnog napada koji je vojska i policija  Republike Srpske preduzimala u periodu od početka juna 1992.godine do 30. juna 1993. godine usmjerenog protiv bošnjačkog i hrvatskog stanovništva na području općine Teslić, protivpravno vršili zatvaranje civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u prostorijama Stanice javne bezbjednosti Teslić, zgrade Teritorijalne odbrane i Vojnog zatvora Pribinići, gdje su zatvoreni civili bili izloženi svakodnevnom fizičkom i psihičkom zlostavljanju. Znajući za takav napad i svjesni da svojim radnjama učestvuju u izvršenju napada, u namjeri da počine progon civilnog bošnjačkog i hrvatskog stanovništva na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi, lišili su života 28 civila bošnjačke i hrvatske  nacionalnosti.

 

Tačke optužnice:  

 

Optužnica tereti Dragana Marjanovića, Sašu Gavranovića, Vitomira Devića, Zorana Šljuku, Dragomira Kezunovića i Darija Slavuljicu da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) – progon u vezi sa lišenjem života iz tačke a) istog člana, a u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 26. novembra 2014. godine optužnicu koja optužene Dragana Marjanovića, Sašu Gavranovića, Vitomira Devića, Zorana Šljuku, Dragomira Kezunovića i Darija Slavuljicu tereti za počinjenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) – progon u vezi sa lišenjem života iz tačke a) istog člana, a u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
 
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji  održanom 26. decembra 2014. g u predmetu Dragan Marjanović i dr., svi optuženi izjasnili su se da nisu krivi.
 
Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 12. februara 2015.
Sudeće vijeće u sastavu: Jesenković Vesna, Gluhajić Staniša, Maksumić Šaban
 
 
12. jula 2018. godine Vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine nakon okončanog glavnog pretresa u predmetu Dragan Marjanović i dr. izreklo je presudu u odnosu na Dragana Marjanovića, Sašu Gavranovića, Vitomira Devića, Zorana Šljuku, Dragomira Kezunovića koji su oglašeni krivim za zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) - progon, u vezi sa lišenjem života iz tačke a) istog člana, a u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. S tim u vezi optuženima su izrečene sljedeće kazne: Saši Gavranoviću, Vitomiru Deviću i Zoranu Šljuki kazna zatvora u trajanju od po 17 (sedamnaest) godina, a Dragomiru Kezunoviću kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina.
 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 26.  aprila 2019. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je donijelo drugostepenu presudu u predmetu S1 1 K 017626 18 Krž 6 kojom su žalbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine i branioca optuženog Dragomira Kezunovića odbijene kao neosnovane, dok su žalbe branilaca optuženih Dragana Marjanovića, Saše Gavranovića, Vitomira Devića i Zorana Šljuke uvažene, pa je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 12.7.2018. godine, preinačena u dijelu odluke koji se odnosi na krivičnopravnu sankciju, na način da su optuženi Dragan Marjanović, Saša Gavranović, Vitomir Dević i Zoran Šljuka, za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi s odredbom člana 180. stav 1. i člana 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, za koje su prvostepenom presudom oglašeni krivim, osuđeni na kazne zatvora i to: Dragan Marjanović na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina, Saša Gavranović, Vitomir Dević i Zoran Šljuka na kazne zatvora u trajanju od po 15 (petnaest) godina. U preostalom dijelu prvostepena presuda ostala je neizmijenjena.

 

 

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved