Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 018560 21 Krž - Kostjerevac Adem

Optuženi

Kostjerevac Adem

 

 

 

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti Adema Kostjerevca za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

 

Tok predmeta:

 

U predmetu Adem Kostjerevac Sud je dana, 14. aprila 2015. godine potvrdio optužnicu koja Adema Kostjerevca tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u vezi sa članom 142. stav 1. KZ SFRJ.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 26.6.2020. godine u predmetu S1 1 K 018560 15 Kro, optuženi Adem Kostjerevac se izjasnio da nije kriv za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ).

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 08. jula 2020. godine. 

Sudeće vijeće u sastavu: Smajlović Mira, Božić Zoran, Pašić Mediha

 

Sud Bosne i Hercegovi izrekao je, 12.3.2021. godine, prvostepenu presudu u predmetu Adem Kostjerevac kojom je, na osnovu člana 283. tačka e) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, odbijena optužba da je optuženi Adem Kostjerevac počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona SFRJ.

 

Žalbeni postupak u toku.

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved