Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 018442 18 Krž - Ikonić Milisav i dr.

Optuženi

Ikonić Milisav

 

Ilić Zoran

 

Licе izdvojenо u drugi predmet:

 

Lubarda Dragan

 

Sud Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženih Milisava Ikonića i dr. (S1 1 K 018442 15 KrI), zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva, donio je rješenje dana, 13.10.2017. godine, kojim se razdvaja krivični postupak na način da će se postupak u odnosu na optuženog  Dragana Lubardu, zbog njegove bolesti, posebno voditi i dovršiti pod brojem  S 1 1 K 026498 17 Kri. U odnosu na optužene Milisava Ikonića i Zorana Ilića postupak će se voditi pod već postojećim brojem (S1 1 K 018442 15 KrI).

 

Predmet Lubarda Dragan

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, u vrijeme oružanog sukoba između Armije Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske, Milisav Ikonić, kao pripadnik MUP-a RS, Zoran Ilić i Dragan Lubarda, kao pripadnici Vojske Republike Srpske u toku juna i jula 1992. godine, na području općine Rogatica silovali više žena civila bošnjačke nacionalnosti.

  

Tačke optužnice: 

 

Optuženi Milisav Ikonić, Dragan Lubarda i Zoran Ilić terete se za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništa iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 12. oktobra 2015. godine potvrdio optužnicu koja optužene Milisava Ikonića, Dragana Lubardu i Zorana Ilića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništa iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 18. novembra 2015. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Milisav Ikonić i dr., optuženi: Milisav Ikonić, Dragan Lubarda i Zoran Ilić izjasnili se da nisu krivi za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. 

 

Glavni pretres otvoren je 24. decembra 2015. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Lagumdžija Halil, Marenić Željka, Kreho Minka

 

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu Milisav Ikonić i dr., nakon održanog glavnog pretresa, dana 14. 09. 2018. godine donio prvostepenu presudu kojom je optuženi Milisav Ikonić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva propisano odredbom člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 14.  februara 2019.  godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu Milisav Ikonić i dr. donijelo presudu kojim se žalba odbrane optuženog Milisava Ikonića odbija kao neosnovana, pa se potvrđuje prvostepena presuda ovog Suda – broj S 1 1 K 018442 15 Krl od 14.9.2018. godine.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved