Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 020200 15 Kri - Aćimović Srećko

Optuženi

Aćimović Srećko

 

 

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da je optuženi Srećko Aćimović, u svojstvu komandanta II bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, u periodu od 14. do 16. jula 1995. godine, svjesno pružio pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata čiji je plan i cilj bio da zatvore i po kratkom postupku pogube i zakopaju vojno sposobne muškarce Bošnjake iz srebreničke enklave, a prisilno premjeste žene, djecu i stare iz enklave, te ih na taj način unište kao grupu.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti Srećka Aćimovića za krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 30. istog zakona.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 28. decembra 2015. godine optužnicu koja optuženog Srećka Aćimovića  tereti da je počinio krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 30. istog Zakona.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 19. januara 2016. godine optuženi Aćimović Srećko se izjasnio da nije kriv.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 24.  februara 2016. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Gluhajić Staniša, Jesenković Vesna, Maksumić Šaban

 

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas, 16.10.2020. godine, presudu u predmetu Srećko Aćimović kojom je optuženi Srećko Aćimović oglašen krivim da je počinio krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) u vezi sa članom 24. istog Zakona (pomaganje). Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od devet (9) godina. Optuženom se u skladu sa članom 50. stav 1. KZ SFRJ u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru počev od momenta lišenja slobode dana 30.11.2015. pa do 29.12.2015. godine.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved