Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 020968 17 Kžk - Sakoč Edin

Optuženi

Sakoč Edin

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da je Edin Sakoč, u svojstvu pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, za vrijeme rata i neposredne ratne opasnosti u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Hrvatskog vijeća obrane, s jedne strane, i Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, s druge strane, na području općine Čapljina, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava, kao saizvršilac lišio života dva civila srpske nacionalnosti te izvršio protivzakonito zatvaranje, nečovječno postupao i prisilio drugo lice na seksualni odnos.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti optuženog Edina Sakoča da je kao saizvršilac počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana 28. aprila 2016. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Edina Sakoča tereti da je kao saizvršilac počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) (ubijanje) i tačka e) (silovanje) i (protivzakonita zatvaranja) u vezi sa članom 29. i 21., sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 30. maja 2016. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Edin Sakoč, optuženi Edin Sakoč izjasnio se da nije kriv za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva (saizvršilac).

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 23.  juna 2016. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Begović Džemila, Samardžić Darko, Kosović Jasmina

 

Nakon okončanog glavnog pretresa pred Odjelom I za ratne zločine, pretresno vijeće je dana, 10. marta 2017. godine izreklo prvostepenu presudu kojom je optuženi Edin Sakoč  oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz  člana 142. stav 1. preuzetog Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u vezi sa članom 22. istog Zakona, i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 31.  oktobra  2017. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Edina Sakoč nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donijelo je presudu kojom se uvažavaju žalbe Tužilaštva BiH i branioca optuženog Edina Sakoča, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 020968 16 Kri od 10.03.2017. godine, ukida i određuje se održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.

 

Početak pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja održan je 26.  januara  2018. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Jusufović Mirza, Vukoje Dragomir, Lukes Tihomir

 

Nakon održanog pretresa vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 02. aprila 2018. godine izreklo je presudu u odnosu na optuženog Edina Sakoča kojom je oglašen krivim za krivično djelo ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. preuzetog Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) u vezi sa članom 24. istog zakona.

 

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved