Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 023656 18 Krž - Vlasenko Rade i dr.

Optuženi

Vlasenko Rade

 

Končar Drago

 

Krupljanin Milan

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Optužnica tereti optužene da su u periodu od 24. maja 1992. godine do polovine augusta 1992. godine, u okviru širokog i sistematskog napada vojske, policijskih i paravojnih jedinica Srpske Republike Bosne i Hercegovine usmjerenog na civilno nesrpsko stanovništvo općine Prijedor, u svojstvu pripadnika Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, znajući za takav napad, učestvovali, pomagali i podsticali progon na vjerskoj, nacionalnoj i etničkoj osnovi civilnog nesrpskog stanovništva na širem području Kozarca i okolnih mjesta u općini Prijedor.

 

Tačke optužnice: 

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 17. novembra 2016. godine potvrdio optužnicu koja optužene Radeta Vlasenka, Dragu Končara i Milana Krupljanina tereti da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a) i k) a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 17. novembra 2016. godine potvrdio optužnicu koja optužene Radeta Vlasenka, Dragu Končara i Milana Krupljanina tereti da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a) i k) a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona BiH.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 22. decembra 2016. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Rade Vlasenko i dr., optuženi Rade Vlasenko, Drago Končar i Milan Krupljanin izjasnili se da nisu krivi za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 03.  februara 2017. godine. 

Sudeće vijeće u sastavu: Kosović Jasmina, Samardžić Darko, Ćosić Dedović Jasmina

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine nakon održanog glavnog pretresa je dana, 26. jula 2018. godine izreklo presudu prema kojoj su optuženi Rade Vlasenko, Drago Končar i Milan Krupljanin oslobođeni optužbe za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkama a) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. KZ BiH.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 20.  novembra 2018. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženih Radeta Vlasenka, Drage Končara i Milana Krupljanina, nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donijelo presudu kojom se žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine  u vezi oslobađajućeg dijela prvostepene presude odbija kao neosnovana, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 023656 16 Kri od 26.07.2018. godine u tom dijelu potvrđuje. Nasuprot tome, žalba Tužilaštva BiH u vezi odbijajućeg dijela prvostepene presude se uvažava, te se presuda Suda BiH u tom dijelu ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

 

Početak pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja održan je 05.  februara 2019. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Vučinić Hilmo, Lukes Tihomir, Božović Mirko

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu Rade Vlasenko i dr., nakon vijećanja i glasanja, donijelo je, a dana 12. marta 2019. godine objavilo presudu kojom je optuženi Rade Vlasenko oslobođen optužbe za krivično djelo ratni zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkama a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved