Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 027075 20 Kžk - Suljić Emir

Optuženi

Suljić Emir

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Optužnica tereti optuženog Emira Suljića da je kao punomoćnik pravnog lica „DEX“ d.o.o. Brčko Distrikt BiH u periodu od 30.03.2014. do 25.06.2015. godine pružanjem lažnih podataka o stečenim oporezivim prihodima, kao i o drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa poreznih obaveza izbjegao plaćanje poreza na dodatnu vrijednost u ukupnom iznosu od 584.813, 44 KM te za taj iznos nanio štetu budžetu BiH. 

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti optuženog Emira Suljića da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. i članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Tok postupka:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 19. decembra 2017. godine optužnicu koja optuženog Emira Suljića  tereti da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. i članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Dana 06. marta 2018. godine, u predmetu Suljić Emir na ročištu za izjašnjenje o krivnji optuženi Suljić Emir izjasnio se da nije kriv za počinjenje krivičnog djela porezne utaje iz člana 210. stav 4. KZ BiH.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 02.  aprila 2018. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Šeleda Nenad, Radević Goran, Begović Džemila

 

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je, dana 16.1.2020. godine, presudu u predmetu Emir Suljić kojom je optuženi Emir Suljić oglašen krivim da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) sve u vezi sa članom 54. KZ BiH. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina. Optuženom je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 20.000,00 KM, a od optuženog Emira Suljića oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 284.489,99 KM.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 10.  jula 2020. godine.

 

Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine donijelo je, dana 10.7.2020. godine, drugostepenu presudu u predmetu Emir Suljić kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine u odnosu na oslobađajući dio prvostepene presude, te je u tom dijelu prvostepena presuda Suda BiH od 16.1.2020. godine potvrđena. Uvažena je žalba branioca optuženog Emira Suljića u odnosu na osuđujući dio prvostepene presude koja je u tom dijelu ukinuta, te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine. Presudom Suda BiH od 16.1.2020. godine optuženi Emir Suljić oglašen je krivim što je radnjama opisanim u osuđujućem dijelu presude počinio produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. istog člana i u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, te je za to djelo osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina. Optuženom je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 20.000,00 KM. Pored toga, na osnovu odredbi članova 110. i 111. KZ BiH, od optuženog Emira Suljića je oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 284.489,99 KM. Istom presudom optuženi Emir Suljić oslobođen je optužbe da je radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke presude počinio krivično djelo porezna utaja iz člana 210. stav 4. KZ BiH u vezi sa stavom 1. istog člana i u vezi sa članom 54. KZ BiH.

 

Početak pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja održan je 12.  oktobra 2020. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Redžib Begić, Amela Huskić, Mirko Božović

 

Sud Bosne i Hercegovine je izrekao 26.10.2020. godine drugostupanjsku presudu u predmetu Emir Suljić kojom je optuženik Emir Suljić oglašen krivim da je počinio produljeno kazneno djelo porezna utaja ili prijevara iz članka 210. stavak 4. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona BiH (KZ BiH), a u svezi sa člankom 54. istoga Zakona. Sud je optuženika Emira Suljića osudio na kaznu zatvora u trajanju od četiri (4) godine i 6 šest (6) mjeseci.

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved