Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 025597 19 Kž - Božić Maksim i dr.

Optuženi

Božić Maksim

 

Hastor Edin

 

Sud BiH donio je 10. aprila 2018. godine rješenje o određivanju pritvora u odnosu na Maksima Božića.

 

 

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 04. jula 2018. godine, optužnicu koja optužene Maksima Božića i Edina Hastora tereti da su počinili krivično djelo terorizam iz člana 201. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 29. KZ BiH.

 

U predmetu Maksim Božić i dr., na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 14. avgusta 2018. godine optuženi Maksim Božić i optuženi Edin Hastor izjasnili su se da nisu krivi za krivično djelo terorizam iz člana 201. stav 4., u vezi sa stavom 1., sve u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 30. augusta 2018. godine.

Sudija pojedinac: Marijanović Anđelko

 

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je, dana 4.7.2019. godine, presudu u predmetu Maksim Božić i drugi kojom su optuženi Maksim Božić i Edin Hastor oglašeni krivim da su počinili krivično djelo terorizam iz člana 201. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 29. KZ BiH. Sud je optuženom Maksimu Božiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, a optuženom Edinu Hastoru kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci. Optuženima se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i to od dana lišenja slobode 10.4.2018.godine.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 08.  oktobra 2019. godine.

 

Žalbeni postupak u toku.

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved