Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.

Optuženi

Cicović Danilo

 

Krsmanović Vladimir

 

Trifković Srećko

 

Mandić Srećko

 

Dakić Slaven

 

Petrović Tomislav

 

Milinković Njegoslav

 

Mandal Enis

 

Pajić Miroslav

 

Pajić Sreto

 

Ninković Davor

 

Markić Jozo

 

Purković Puniša

 

Vasković Dalibor

  

Brkić Mirsad

 

Mirjanić Zoran

 

Stašević Bojan

 

Mirković Milora

 

Čobović Zoran

 

Radić Nikola

 

Gordić Branislav

 

Čepo Miroslav

 

Nižić Goran

  

Lica izdvojena u drugi predmet:

 

Trifković Marko

 

Košarac Bojan

 

Škobo Miroslav

 

Vukoja Ferdo

  

Sud Bosne i Hercegovine je u predmetu Danilo Cicović i dr., odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje pritvora optuženima Daliboru Vaskoviću i Miroslavu Čepi, dana 9.7.2019. godine, donio rješenje kojim je optuženom Miroslavu Čepi, po osnovu člana 246. Zakona o krivičnom postupku BIH (ZKP BiH), odredio pritvor. Pritvor po ovom rješenju, ukoliko ne bude ranije ukinut, može trajati do objavljivanja presude, a najduže 30 dana. Kao neosnovan, odbijen je prijedlog Tužilaštva BiH za određivanje pritvora prema optuženom Daliboru Vaskoviću.

 

Dana 27. avgusta 2018. godine, u predmetu Danilo Cicović i dr. (S1 2 K 028774 18 Ko) izvršeno je razdvajanje spisa u odnosu na optužene Trifković Marka i Košarac Bojana, koji predmet će se voditi pod brojem S1 2 K 029690 18 Ko.

 

Predmet Trifković Marko i dr.

 

Sud je 25. oktobra 2019. godine u predmetu Danilo Cicović i dr. (S1 2 K 028774 18 K) izvršio razdvajanje spisa u odnosu na optužene Miroslava Škobu i Ferdu Vukoja iz razloga zaprimljenih sporazuma o priznanju krivnje, te će se postupak u odnosu na optužene Miroslava Škobu i Ferdu Vukoja nastaviti voditi pod brojem S1 2 K 033901 19 K – Miroslav Škobo i drugi.

 

Predmet Miroslav Škobo i drugi.

 

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 27. juna 2018. godine optužnicu u odnosu na: Cicović Danila, Krsmanović Vladimira, Trifković Marka, Trifković Srećka, Mandić Srećka, Dakić Slavena, Petrović Tomislava, Milinković Njegoslava, Košarac Bojana, Mandal Enisa, Pajić Miroslava, Pajić Srete, Ninković Davora, Markić Jozu, Purković Punišu, Vasković Dalibora, Škobo Miroslava, Brkić Mirsada, Mirjanić Zorana, Stašević Bojana, Mirković Milorada, Čobović Zorana, Radić Nikolu, Gordić Branislava, Čepo Miroslava, Nižić Gorana i Vukoja Ferdu, zbog krivičnih djela, kako slijedi:

 

 • Cicović Danilo, pod tačkama 1.1.-1.25. krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav (1), tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona; pod tačkama 1.1., 1.2., 1.4.-1.6., 1.11., 1.16.-1.18., 1.24., 1.25., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (2) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkama 1.3., 1.6.-1.8., 1.19., 1.20. i 1.22., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav (1) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona.

 

 • Krsmanović Vladimir, pod tačkama 1.16.-1.8, 1.26.-1.34., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav (1), tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona;  pod tačkama 1.16.-1.8.,1.27., 1.28., 1.31., 1.33., 1.34., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (2) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkom 1.34., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav (1) KZ FBiH; pod tačkama 1.26. i 1.32., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. i 26. istog zakona.

 

 • Trifković Marko pod tačkama 1.16., 1.17., 1.28.-1.32., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav (1), tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona; pod tačkama 1.16., 1.17., 1.28.-1.31., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (2) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkom 1.32., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 26. istog zakona.

 

 • Trifković Srećko pod tačkama 1.35.-1.50., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav (1), tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona; pod tačkama 1.35., 1.39.-1.42., 1.44.-1.47. i 1.50., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (2) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkom 1.43. i 1.49., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkom 1.48., organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti iz člana 359. stav (2).

 

 • Mandić Srećko pod tačkama 1.51., 1.53.-1.59., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav (1), tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona; pod tačkama 1.51., 1.55., 1.57.-1.59., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (2) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkom 1.56., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav (1) KZ BiH.

 

 • Dakić Slaven pod tačkama 1.51.-1.58., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav (1), tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona;  pod tačkama 1.51., 1.55., 1.57. i 1.58., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (2) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkom 1.52., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav (1) KZ FBiH; pod tačkom 1.56., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav (1) KZ BiH.

 

 • Petrović Tomislav pod tačkama 1.60.-1.64. krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav (1), tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona; pod tačkom 1.61., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (2) KZ BiH;  pod tačkom 1.60., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav (1) KZ FBiH.

 

 • Milinković Njegoslav, pod tačkama 2.1.-2.22., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav (1), tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona; pod tačkama 2.1.-2.3., i 2.11., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (2) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkom 2.4.-2.8., 2.10., 2.12.-2.17., 2.21. i 2.22., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkom 2.19., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti iz člana 359. stav (2).

 

 • Košarac Bojan, pod tačkama 2.1.-2.22., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav (1), tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona; pod tačkama 2.1.-2.3., i 2.11., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (2) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkom 2.4.-2.8., 2.10., 2.12.-2.17., 2.21. i 2.22., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkom 2.19., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti iz člana 359. stav (2).

 

 • Mandal Enis pod tačkama 3.1.-3.32., 3.35, 3.41., 3.52., 3.54., 3.55., 3.57.-3.68., 3.70. i 3.71. krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav (1), tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona; pod tačkama 3.1., 3.3.-3.5., 3.7., 3.8., 3.10., 3.11., 3.13., 3.15., 3.17., 3.19., 3.21., 3.25.-3.30., 3.32., 3.41., 3.52., 3.57.-3.60., 3.65., 3.66.-3.68., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (2) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona;  pod tačkama 3.2., 3.6., 3.12., 3.14., 3.16., 3.24., 3.35., 3.54., 3.55., 3.57., 3.64., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav (1) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona; pod tačkama 3.23., 3.62., 3.70. i 3.71., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona;  pod tačkama 3.24. krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom razbojništvo iz člana 289. stav (2) KZ FBiH, a pod tačkom 3.30., u vezi sa krivičnim djelom razbojništvo iz člana 233. stav (2) KZ RS; pod tačkom 3.61., organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom razbojnička krađa iz člana 288. stav (2) KZ FBiH. 

 

 • Pajić Miroslav pod tačkama 3.1.-3.32., 3.34, 3.36., 3.40., 3.41., 3.49., 3.52.-3.71. krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav (1), tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona; pod tačkama 3.1., 3.3.-3.5., 3.7., 3.8., 3.10., 3.11., 3.13., 3.15., 3.17., 3.19., 3.21., 3.25.-3.30., 3.32., 3.34., 3.36., 3.41., 3.49., 3.52., 3.53., 3.56.-3.60., 3.65., 3.66.-3.68., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (2) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkama 3.2., 3.6., 3.12., 3.14., 3.16., 3.24., 3.54., 3.55., 3.57., 3.64., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav (1) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona;  pod tačkama 3.23., 3.40., 3.62., 3.70. i 3.71., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkama 3.24. krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom razbojništvo iz člana 289. stav (2) KZ FBiH, a pod tačkom 3.30., u vezi sa krivičnim djelom razbojništvo iz člana 233. stav (2) KZ RS; pod tačkom 3.61., organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom razbojnička krađa iz člana 288. stav (2) KZ FBiH; pod tačkom 3.69., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti iz člana 359. stav (2).

 

 • Pajić Sreto pod tačkama 3.7, 3.33., 3.35., 3.37-3.40., 3.44.-3.48., 3.50., 3.51. i 3.56., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav (1), tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona; pod tačkama 3.7., 3.33., 3.34., 3.39., 3.44.-3.46., 3.47., 3.48., 3.50., 3.51., 3.56.., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (2) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona;  pod tačkama 3.35. i 3.37., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav (1) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona; pod tačkama 3.23., 3.37. i 3.38., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona.

 

 • Ninković Davor pod tačkama 3.37-3.40., 3.42.-3.47., 3.50., 3.51. krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav (1), tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona; pod tačkama 3.39., 3,42., 3.44.-3.47., 3.50., 3.51., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (2) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkama 3.37. i 3.43., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav (1) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona; pod tačkama 3.37. i 3.38., krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona.

 

 • Markić Jozo, pod tačkama 4.1.- 4.6. krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav (1), tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona;  pod tačkom 4.4. krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (2) KZ BiH.

 

 • Purković Puniša pod tačkama 5.11., 5.12., 5.13., 5.15. i 5.17., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkama 5.1, 5.4., 5.6.-5.8., 5.10.-5.16., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav (1) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona.

 

 • Vasković Dalibor pod tačkama 5.18. i 5.19. krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav (1), tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona; pod tačkama 5.3., 5.11., 5.12., 5.13., 5.15., 5.18. i 5.19., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (2) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkama 5.1-5.16., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav (1) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona.

 

 • Škobo Miroslav pod tačkom 5.20., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (1) KZ BiH; pod tačkama 5.18.-5.21., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav (1) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona.

 

 • Brkić Mirsad pod tačkom 5.1, 5.6, 5.7 i 5.13., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav (1) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona.

 

 • Mirjanić Zoran, pod tačkom 6.1., 6.7., i 6.8., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkama 6.3., 6.5., 6.6., 6.9., 6.10., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona, a pod tačkom 6.9., i u vezi sa članom 26. istog zakona.

 

 • Stašević Bojan, pod tačkom 6.1., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona;  pod tačkama 6.3., i 6.4., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona.

 

 • Mirković Milorad, pod tačkom 6.1., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkama 6.4.-6.6., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona.

 

 • Čobović Zoran, pod tačkom 6.1. krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona.

 

 • Radić Nikola, pod tačkom 6.1. krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona.

 

 • Gordić Branislav, pod tačkom 6.2., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona.

 

 • Čepo Miroslav, pod tačkom 7.1. -7.11., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona.

 

 • Nižić Goran, pod tačkama 7.1., 7.12.,-7.24., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkom 7.22., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav (1) KZ BiH.

 

 • Vukoja Ferdo, pod tačkom 7.1., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakona; pod tačkom 7.22., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav (1) KZ BiH.

 

U predmetu Danilo Cicović i dr., na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 16. avgusta 2018. godine optuženi Danilo Cicović, Vladimir Krsmanović, Srećko Trifković, Srećko Mandić, Slaven Dakić, Tomislav Petrović, Njegoslav Milinković, Enis Mandal, Miroslav Pajić, Sreto Pajić, Davor Ninković, Jozo Markić, Puniša Purković, Dalibor Vasković, Mirsad Brkić, Zoran Mirjanić, Bojan Stašević, Milorad Mirković, Zoran Čobović, Nikola Radić, Branislav Gordić, Goran Nižić, Ferdo Vukoja, izjasnili su se da nisu krivi. Ročište za izjašnjenje o krivnji za optužene Miroslava Čepu i Miroslava Škobu, koji nisu pristupili na ročište, će biti naknadno zakazano.

 

Dana 24. augusta 2018. godine, u predmetu Danilo Cicović i dr. na ročištu za izjašnjenje o krivnji, optuženi Čepo Miroslav i Škobo Miroslav izjasnili su se da nisu krivi, i to: Čepo Miroslav za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (1) KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog zakon, a Škobo Miroslav za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav (1) KZ BiH; pod tačkama 5.18.-5.21., krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav (2) KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav (1) KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog zakona.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 12.  novembra 2018. godine. U toku je iznošenje dokaza tužilaštv.

Sudeće vijeće u sastavu: Mašović Hasija, Marijanović Anđelko, Strika Mirsad

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved