Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 029030 18 Kž - Novaković Milan

Optuženi

Novaković Milan

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Optužnica tereti Novaković Milana da je, postupajući po nalozima dugogodišnjeg prijatelja Miroslava Crnčevića, a za račun Antonić Nebojše (pravno lice Angonić Trade d.o.o. Laktaši) i pravnog lica Gipo d.o.o. Posušje, koji su počinili krivično djelo propisano zakonom BiH, omogućio navedenim licima izbjegavanje plaćanja davanja propisanih poreznim zakonodavstvom BiH čime su stekli protivpravnu imovinsku korist.

 

Nepružanjem zahtijevnih podataka, odnosno dajući lažne podatke o svojim stečenim oporezivim prihodima, koji su od uticaja za utvrđivanje iznosa obaveza po osnovu indirektnih poreza, optuženi je omogućio izbjegavanje plaćanja poreznih dadžbina na način da su u poslovne knjige i PDV prijave pravnih lica Antonić Trade d.o.o. Trn, Laktaši i Gipo d.o.o. Posušje uneseni neistiniti podaci o stečenim oporezivim prihodima tih pravnih lica.

 

Ovakvim poslovanjem budžet Bosne i Hercegovine, u periodu od 01.06.2008. do 31.12.2010. godine, oštećen je za iznos od 725.704,95 KM, navedeno je u optužnici Tužilaštva BiH.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti optuženog Novaković Milana da je počinio krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa članovima 29. i 54. KZ BiH.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 23.07.2018. godine potvrdio optužnicu u predmetu Milan Novaković koja optuženog Milana Novakovića tereti da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ BiH.

 

U predmetu Milan Novaković, Sud je 13. avgusta 2018. godine razmotrio sporazum o priznanju krivnje. Sporazum nije prihvaćen, te će predmet biti upućen u glavni pretres.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 26.  septembra 2018. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Marijanović Anđelko, Mašović Hasija, Strika Mirad

 

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je, dana 26.10.2018. godine, prvostepenu presudu u predmetu Milan Novaković kojom je optuženi oglašen krivim da je počinio krivično djelo porezne utaje ili prijevare iz člana 210. stav 4. Krivičnog zakona BiH u vezi sa stavom 1. sve u vezi sa članom 31. i 54. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH). S tim u vezi Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 11.  januara 2019. godine.

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved