Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 031163 19 K - Živanić Slobodan

Optuženi

Živanić Slobodan

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

U predmetu Slobodan Živanić, dana 06.12.2018. godine potvrđena je optužnica koja optuženog tereti da je počinio krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ BiH.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 05. marta 2019. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Perić Branko, Begović Džemila, Tankić Izo

 

Sud Bosne i Hercegovine, u krivičnom predmetu protiv optuženog Slobodana Živanića, nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije, donio je, dana 9.7.2019. godine, prvostepenu presudu kojom je optuženi Slobodan Živanić oglašen krivim da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa članovima 31. i 54. KZ BiH. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Od optuženog Slobodana Živanića oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 15.000,00 KM.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved