Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 031288 19 K - Simić Zoran

Optuženi

Zoran Simić

 

Lica izdvojena u drugi predmet:

 

Vukosavljević Milutin

 

Zirojević Momčilo

 

Dana 28. januara 2019. godine u odnosu na saoptuženike Milutina Vukosavljevića i Momčila Zirojevića postupak je razdvojen i vodi se pod novim brojem S1 2 K 031572 19 Ko.

 

Predmet Milutin Vukosavljević i dr.

 

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Dana 04. januara 2019. godine Sud je u predmetu Simić Zoran i dr. potvrdio optužnicu.

 

Dana 28.01.2019. godine na ročištu za izjašnjenje o krivnji optuženi Zoran Simić izjasnio se da nije kriv za krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiHu vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. u vezi sa stavom 3. KZ BiH. 

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 25. februara 2019. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Tankić Izo, Huskić Amela, Ćuković Biljana

 

Sud Bosne i Hercegovine je nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije dana 13.8.2019. godine izrekao presudu u predmetu Zoran Simić kojom je optuženi Zoran Simić oglašen krivim da je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1., u vezi sa krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. Krivičnog zakona Republike Srpske, a sve u vezi sa članom 54. KZ BiH. Sud je optuženom Zoranu Simiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine. Optuženom se u izrečenu kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i to od 26.09.2018. do 19.12.2018. godine.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved