Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 024811 20 K - Labidi Hamza

Optuženi

Labidi Hamza

 

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Sud je, dana 15.5.2020. godine, u predmetu Hamza Labidi potvrdio optužnicu koja optuženog tereti za krivično djelo protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim organizacijama iz člana 162b. stav 2. KZ BiH.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 17. juna 2020. godine u predmetu S1 2 K 024811 20 Ko, optuženi Hamza Labidi se izjasnio da nije kriv za krivično djelo protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim organizacijama iz člana 162b. stav 2. KZ BiH.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 15. jula 2020. godine. U toku je iznošenje dokaza tužilaštva.

Sudeće vijeće u sastavu: Šeleda Nenad, Perić Branko, Begović Džemila

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved