Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 022881 20 K - Ališić Emir

Optuženi

Ališić Emir

 

Sud BiH donio je 19. decembra 2019. godine rješenje o određivanju pritvora u odnosu na Ališić Emira.

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Sud je, dana 15.5.2020. godine, u predmetu Emir Ališić potvrdio optužnicu koja optuženog tereti da je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa krivičnim djelom terorizam iz člana 201. KZ BiH.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivici održanom 23. juna 2020. godine u predmetu S1 2 K 022881 20 Ko, optuženi Emir Ališić izjasnio se da nije kriv za krivično djelo organizovanje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1, a sve u vezi s krivičnim djelom terorizam iz člana 201. KZ BiH.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 08. jula 2020. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Ćuković Biljana, Tankić Izo, Blagić Stanko

 

Sud Bosne i Hercegovine nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije donio je, dana 5.1.2021. godine, presudu u predmetu Emir Ališić kojom je optuženi Emir Ališić oglašen krivim što je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi s krivičnim djelom terorizam iz člana 201. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud je optuženog Emira Ališića osudio na kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine i šest (6) mjeseci. Na osnovu odredbe člana 56. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 19.12.2019. godine pa nadalje.

 

 

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved