Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Kontakti i osnovne informacije

Odjeljenje za informiranje javnosti Suda Bosne i Hercegovine
Kraljice Jelene 88
Sarajevo 71 000
Bosna i Hercegovina


Tel:    00387 (33) 707-178

          00387 (33) 707-165
          00387 (33) 707-164

          00387 (61) 475-205 (od 16:00 do 22:00)
          00387 (33) 707-194

Email: pios@sudbih.gov.ba

 

Da biste se prijavili na informacije za medije, koje se šalju putem e-maila, molimo popunite ovaj obrazac i pošaljite ga na: PIOS@sudbih.gov.ba   

 

Molimo vas da za svu prepisku koristite jedan od radnih jezika Suda BiH – bosanski/srpski/hrvatski.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved