Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Zahtjev za organiziranu posjetu Sudu

Ured za odnose s javnošću, u sklopu Outreach programa, redovno organizira posjete Sudu Bosne i Hercegovine. Tokom posjete održavaju se prezentacije predstavnika Suda. Također, tom prilikom posjetioci mogu, uz pratnju osoblja, pogledati sudnice Suda BiH, biblioteku kao i ostale prostorije. Do sada su Sud BiH posjetile brojne organizacije iz zemlje i inostranstva, kao i veliki broj studenata domaćih i međunarodnih. Ukoliko i vi želite posjetiti Sud BiH, molimo vas da popunite sljedeći formular.

Molimo Vas da zahtjev dostavite najmanje mjesec dana prije planirane posjete na e-mail:

pios@sudbih.gov.ba ili 00387 33 707194

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved