Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Arhiva odluka

Odluke za 2020. godinu

 

Plan javnih nabavki Suda BiH za 2020. godinu

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za januar - mart 2020. godinu

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za april - juni 2020. godinu

Izmjena plana javnih nabavki za 2020. godinu

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2020. godinu

  

 

Odluka o dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma štampanje Biltena (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluge web hostinga (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci inventurnih brojeva (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci potrošnog materijala za ID štampač (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge čišćenja namještaja (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku potrošnog materijala za skener (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci sredstava za dezinfekciju (2020.g.) 

Odluka o nabavci higijenskog potrošnog materijala (2020.g.)

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 1 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 2 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 3 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 4 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 5 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 6 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 7 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 8 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 9 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 10 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 11 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge posredovanja u nabavci avio karte (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluge korišćenja interneta za video link (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku IKT potrošnog materijala (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci papuča za higijeničarke (2020.g)

Odluka o dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma artikli za konzumaciju (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge korišćenja internet linka (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja mrežne i serverske opreme (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja opreme za kontrolu pristupa (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora konsultantske usluge supervizije (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge registracije i tehničkog pregleda vozila (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci web kamera (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavu potrošnog materijala za ID štampač (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja vozila (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci metalnih kolica sa platformom (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usisivača (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku plestiglas barijere (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge uništenja oduzetih predmeta (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge uništenja oduzetih predmeta (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT1 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT2 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT3 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT4 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT5 (2020.g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme za LOT 10 (2020.g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme za LOT 12 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT1 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT2 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT3 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT4 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT5 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT6 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT7 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT8 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT9 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT11 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT13 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT14 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku obrazaca za štampanje (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za prenos podataka za LOT1 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za prenos podataka za LOT2 (2020.g.)

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku obrazaca za štampanje (2020.g.)

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku računarske opreme LOT1 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge servisiranja i održavanja vozila LOT2 (2020.g.)

Odluka o izboru trećerangiranog ponuđača za nabavku računarske opreme LOT1 (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci audio i video potrošnog materijala (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku slušalica (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg punuđača za nabavku usluge servisiranja i održavanja vozila LOT1 (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci novogodišnjih čestitki (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci led sijalica (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge uništenja vozila (2020.g.)

  

 

Odluke za 2019. godinu

 

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za 2019. godinu

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za 2019. godinu

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za 2019. godinu

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2019. godinu 

Plan javnih nabavki Suda BiH za 2019. godinu

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskog potrošnog materijala (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 1 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 2 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 3 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 4 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 5 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 6 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 7 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 8 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 9 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 10 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 11 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja opreme za kontrolu pristupa i rezervni dijelovi (2019.g.) 

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke usluge održavanja opreme za kontrolu pristupa (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku IKT potrošnog materijala (2019.g)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku i održavanje softvera (2019.g)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge web hostinga (2019.g)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci instalacijskog kabla (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci grba BiH (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci ID kartica (2019.g)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci inventurnih brojeva (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci sudijske toge (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci uljanog radijatora (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci papuča za higijeničarke (2019.g)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku artikala za konzumaciju (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluge korišćenja interneta za video lin (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku materijala za printer za ID kartice (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci nosača za kartice i trakice za kartice (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o javnoj nabavci sitnog inventara (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o javnoj nabavci uramljivanja fotografija (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci aluminijskih žaluzina (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku arhivskih kutija (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge čišćenja namještaja (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge korišćenja internet linka (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci kartica za printer (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu hotelskog smještaja (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja mrežne i serverske opreme (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za LOT 1 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za LOT 2 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja softvera (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge čišćenja namještaja (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge štampanje materijala (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku trakice za akreditaciju (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci zidnih kalendara (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge registracije i tehničkog pregleda službenih vozila (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja vozila (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku vatrogasnih aparata (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku audio video potrošnog materijala (2019.g)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge hemijskog čišćenja tepiha (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge hemijskog čišćenja zajvesa i paravana (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci tunika za higijeničarke (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge uništenja oduzetih predmeta (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge uništenja oduzetih predmeta (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku obrazaca za štampanje (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci novogodišnjih čestitki (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci papuče za usisivač Kacher (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci sitnog potrošnog materijala (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci novogodišnjih čestitki (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci štambilja (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci usluge popravke usisivača (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluge štampanja letka (2019.g)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterskog materijala (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge LOT 1 (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluge štampanja (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja biro opreme LOT 2 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja računarske opreme (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluge objave poblikacije (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge LOT 1 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge LOT 2 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge LOT 3 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge LOT 4 (2019.g.)

 

 

Arhiva odluka za 2018. godinu:

 

Plan javnih nabavki Suda BiH za 2018. godinu

Izmjena plana javnih nabavki Suda BiH za 2018. godinu

Izmjena plana javnih nabavki Suda BiH za 2018. godinu

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2018. godinu

 

Odluka o direktnom sporazumu-nabavka inventurnih brojeva (2018)

Odluka o direktnom sporazumu-nabavka štambilja (2018) 

Odluka o direktnom sporazumu-usluga šivenja toge (2018)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma-nabavka staze i tepiha (2018) 

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma-SMARTNET SNTC Cisco catalyst 3850 (2018)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma-usluga web hostinga (2018)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge - supervizija (2018. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku artikala za konzumaciju (2018. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge održavanja softvera (2018. g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke IKT potrošnog materijala (2018. g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci potrošnog materijala za ID štampač (2018. g)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci usluge čišćenja toga (2018. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku potrošnog materijala za ID štampač (2018. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku opreme za prenos podataka (2018. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskog potrošnog materijala (2018. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uređaja za video konferenciju (2018. g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci papuča za hijeničarke (2018.g.)

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge korišćenja internet linka (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku IKT potrošnog materijala (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za prenos podataka za LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT 2 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT 3 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku antivirusnog rješenja (2018.g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke opreme za prenos podataka za LOT 2 i LOT 3 (2018.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci biografskog leksikona

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci frižidera

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci žaluzina

Odluka o direktnom sporazumu za uslugu hemijskog čišćenja paravana

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku monitora za Lot 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za Lot 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za Lot 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku video kartice za Lot 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 9

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci štambilja (2018.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge čišćenja namještaja (2018.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci usluge oglašavanja u dnevnim novinama (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 5 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 4 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 3 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 2 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja softvera (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja mrežne i serverske opreme (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge hotelskog smještaja u Neumu (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Encopass Licence (2018.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge prenošenja namještaja (2018.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci tunika za higijeničarke (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg  panuđača za nabavku audio video opreme - LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg  panuđača za nabavku audio video opreme - LOT 2 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg  panuđača za nabavku audio video opreme - LOT 3 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg  panuđača za nabavku audio video opreme - LOT 4 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg  panuđača za nabavku audio video opreme - LOT 5 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg  panuđača za nabavku audio video opreme - LOT 6 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku analognih i digitalnih telefona (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja vozila (2018.g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke za LOT 3 (2018.g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke audio i video potrošnog materijala (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponođača za nabavku usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole - LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponođača za nabavku usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole - LOT 2 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponođača za nabavku usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole - LOT 3 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponođača za nabavku goriva (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponođača za nabavku obrazaca za štampanje (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponođača za nabavku sistema za pohranu podataka (2018.g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke održavanja sistema unutrašnje kontrole za LOT 4 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja računarske opreme i rezervni dijelovi (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku AV potrošnog materijala LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku AV potrošnog materijala LOT 2 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku putničkog motornog vozila (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanje sistema unutrašnje kontrole LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge LOT 2 (2018.g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke održavanja sistema unutrašnje kontrole za LOT 4 (2018.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku alata za instalaciju i održavanje AV opreme (2018.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku potrošnog materijala za printer za ID kartice (2018.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge održavanja audio i video opreme (2018.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge štampanja i uvezivanja brošure (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterskog materijala (toneri i ketridži) (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci LOT 2 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci LOT 3 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera za upravljanje mikrofonskim jedinicama (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uređaja za pohranu snimaka sistema video nadzora (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge servisiranja vozila (2018.g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke licenci za LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu posredovanja u nabavci avio karata (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala (2018.g.)

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke opreme za LOT 1 (2018.g.)

 

 

 

Arhiva odluka za 2017. godinu:

 

Plan javnih nabavki Suda BiH za 2017. godinu

Izmjena plana javnih nabavki za 2017. godinu

Izmjena plana javnih nabavki za 2017. godinu

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2017. godinu

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskog potrošnog materijala (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku IKT potrošnog materijala (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 1 - Server računar (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 2 - Desktop računar i monitor (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 3 - Računari za video nadzor (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 4 - Laptop naprednih karakteristika (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 5 - Laptop normalnih karakteristika (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku robe - radijator (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku stručne literature (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku toge (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku usluge - održavanje opreme (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku artikala za konzumaciju (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge - održavanje softvera (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku sistema kontrole pristupa (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku licence SMARTNET SNTC (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge objave oglasa u dnevnim novinama "avaz-roto press" d.o.o. (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge objave oglasa u dnevnim novinama "Dnevne Nezavisne Novine" d.o.o. (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge web hostinga (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o nabavci konsultantske usluge  (2017. g.).

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o nabavci papuča za higijeničarke  (2017. g.).

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku potrošnog materijala za ID štampač (2017. g.).

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku izrade službenih legitimacija (2017. g.).

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku softvera za monitoring i kontrolu štampanja (2017. g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 1 - Štampać (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 2 - Skener veliki (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 3 - Skener mali (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 4 - Multifunkcionalni uređaj (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 5 - Projektor (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 6 - Eksterni hard disk (2017.g.).

Odluka o poništenju Odluke o dodjeli ugovora broj Su-08-81/17 i dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču u postupku direktnog sporazuma (2017.g.).

Odluka o poništenju postupka javne nabavke licence za edukaciju iz IT oblasti (Pluralsight business licenca - 1 korisik) u postupku direktnog sporazuma (2017.g.).

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku licence Pluralsight bussiness (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio i video opreme za LOT 1 - Video snimač (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio i video opreme za LOT 3 - Audio mikser (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole za LOT 2 - održavanje PPZ aparata i hidrantske mreže (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole za LOT 3 - održavanje opreme za video nadzor (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za LOT 1 - usluga oglašavanja u dnevnim novinama (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za LOT 2 - usluga oglašavanja u dnevnim novinama (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu posredovanja u nabavci avio karata (2017.g.).

Odluka o poništenju postupka javne nabavke audio i video opreme LOT 2 - Digitalni video mikser (2017.g.).

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole LOT 1 - održavanje opreme za kontrolu pristupa (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 1 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 2 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 3 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 4 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 6 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 7 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 8 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 9 (2017. g.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge održavanja softvera za LOT 5 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 2 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektronske opreme za LOT 1 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku LED televizora (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektronske opreme za LOT 2 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja vozila  (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja mrežne i serverske opreme (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera (2017. g.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke audio i video potrošnog materijala za LOT 1 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku centrale vatrodojave (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge hotelskog smještaja (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge odžavanja opreme za kontrolu pristupa (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio video opreme (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku obrazaca za štampanje (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera Sysaid help desk softwere (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laptopa za unutrašnju kontrolu (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 2 - daktilostolice (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 1 - metalne police za arhivu (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge za LOT 1 - Održavanje biro opreme (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge za LOT 2 - Održavanje biro opreme (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanje računarske opreme i rezervnih dijelova (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kompjuterskog materijala (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge servisiranja i održavanja vozila (2017. g.)

 

 

Arhiva odluka za 2016. godinu:

 

Plan javnih nabavki Suda BiH za 2016. godinu

Izmjena plana javnih nabavki (oktobar 2016. godina)

Izmjena plana javnih nabavki (decembar 2016. godina)

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2016. godinu

 

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge održavanje softvera (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku potrošnog materijala za ID štampač (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu posredovanja u nabavci avio karata (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku IKT potrošnog materijala (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskog potrošnog materijala (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci električnih brava (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci istrumenata za mjerenje temperature i vlažnosti zraka (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku arhivskih kutija (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge - održavanje softvera (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 3 - nabavka audio i video potrošnog materijala (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 1 - Ironport C170-550 (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 2 - Symantec (Thawte) SSL (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera za LOT 1 - Smartnet 8X5XNBD ESA C170 (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera za LOT 2 - Smartnet 8X5XNBD MDS 9148 (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera za LOT 3 - Vmware Essential Plus (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera za LOT 4 - Symantec Backup exec (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera za LOT 5 - Sysaid Help desk softwer (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera za LOT 6 - Fortigate FG-300C (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera za LOT 7 - Fortyanalyzer (2016. g.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke audio i video potrošnog materijala za LOT 1 i 2 (2016. g.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke audio i video potrošnog materijala (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku protuprovalne centrale (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku artikala za konzumaciju (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku papuča za higijeničarke (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku plastifikatora (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku potrošnog materijala za ID štampač (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku IKT alata (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 2 - nabavka analognog telefonskog aparata (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 3 - nabavka digitalnog telefonskog aparata (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 1 - nabavka fax aparata (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja softvera - servisiranje baze podataka (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge korišćenja internet linka (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektronske opreme za LOT 1 - Kopir aparat (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 2 - Štampač mali, štampač veliki i multifunkcionalni uređaj (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektronske opreme za LOT 3 - Skener (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 1 - Računar, laptop i eksterni hard disk

Odluka o poništenju postupka javne nabavke elektronske opreme za LOT 2 - Šreder (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku sigurnosnih vrata

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci usluge dubinskog čišćenja namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 1 - Server računar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 2 - Disk za storage

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 3 - Switch Cisco Catalyst

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 4 - Switch Cisco Catalyst

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja mrežne i serverske opreme

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci artikala za konzumaciju (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku table aluminijskog lima (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci slušalica za daktilografe (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci sudijske toge (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge uništenja oduzetih predmeta (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku audio i video potrošnog materijala (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku izravnog sporazuma za javnu nabavku stručne literature (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja vozila (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci konsultantske usluge za odjeljenje za podršku svjedocima (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci usluge registracije i tehničkog pregleda vozila (2016. g.)

Odluka o poništenjeu postupka javne nabavke obrazaca za štampanje (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku službene odjeće (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio i video opreme za LOT 1 - Audio mikser  (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio i video opreme za LOT 2 - Video rekorder (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio i video opreme za LOT 3 - LCD monitor i dokument kamera (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku obrazaca za štampanje (2016. g.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge održavanja računarske opreme i rezervnih dijelova (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge za LOT 1 - Održavanje biro opreme (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge za LOT 2 - Održavanje biro opreme (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja računarske opreme i rezervnih dijelova (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja  sistema unutrašnje kontrole za LOT 2 (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja  sistema unutrašnje kontrole za LOT 3 (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge servisiranja i održavanja vozila za LOT 2 (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge servisiranja i održavanja vozila za LOT 1 (2016. g.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge održavanja audio i video opreme (2016. g.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole za LOT 1, 4 i 5 (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektronske opreme - šrederi (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterskog materijala - toneri i ketridži (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavkumetalnih polica za arhivu (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku baterija za telefonsku centralu (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o nabavci HDMI kablova (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku ormarića za prvu pomoć (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku sefa (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku usluge štampanja Biltena sudske prakse (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o nabavci vatrogasnog aparata (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku sigurnosne aktovke (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge održavanja softvera (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge proširenja postojećeg sistema kontrole pristupa (2016. g.)

 

 

Arhiva odluka za 2015. godinu:

 

Plan javnih nabavki Suda BiH za 2015. godinu

Obrazac praćenja realizacije ugovora

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 5

Odluka o poništenju postupka javne nabavke licenci za LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg  ponuđača za nabavku IKT potrošn g materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge korišćenja internet linka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku higijenskog potrošnog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera baze podataka

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku materijala za opremanje sudnice 6

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku artikala za konzumaciju

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku audio i video potrošnog materijala

Odluka o direktnom sposrzumu o nabavci službene odjeće

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku arhivskih kutija

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku auto guma

Odluka o dodjeli ugovora za usluge oglašavanja obavijesti

Odluka o dodjeli ugovora za održavanje softvera

Odluka o dodjelu ugovora za nabavku potrošnog materijala za ID štampač

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja i rezervnih dijelova opreme za video nadzor

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja i rezervnih dijelova sistema vatrodojave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja i rezervnih dijelova tihog alarma, sistema javnog razglasa i sistema protuprovale

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja mrežne i serverske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja PPZ aparata i hidrantske mreže

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja SmartNet paketa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za konsultantske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za digitalnu video arhivu

Odluka o nabavci hard diskova

Odluka o nabavci samoljepljivih etiketa

Odluka o nabavci namještaja-stolice

Odluka o nabavci digitalnih i analognih telefona

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge registracije i kasko osiguranja vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku obrazaca za štampanje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja audio i video opreme

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci artikala za konzumaciju

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku inventarnih brojeva

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge obuke uposlenika suda iz PP zaštite i zaštite na radu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku konsultantske usluge podrške u razvoju internog i kriznog komuniciranja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio i video opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dijelova za održavanje telefonske centrale

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugrađene opreme - klima uređaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 1 - Sysaid Help desk software

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 2 - Forti Analyzer 200D

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 2 - Kancelarijski set

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 5 - Police

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 1 - Arhivski ormar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 3 - Daktilo stolice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 4 - Metalne police

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sigurnosne opreme (sef i metalni ormar)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku server računara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku skenera/čitača ličnih dokumenata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja biro opreme i rezervnih dijelova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku servisiranja i održavanja vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja računarske opreme i rezervnih dijelova

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci artikala za konzumaciju

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku multifunkcionalnog uređaja

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci sigurnosnih vrata

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku staze

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku tepiha

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usisivača

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge štampanja biltena

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku audio i video opreme

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluge izrade web stranice

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluge štampanja brošure

Odluka o direktnom sporazumu za konsultantsku uslugu prevencije sekundarne traumatizacije

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci kolica za kurire

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge web hostinga

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge objave sadržaja brošure

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved