Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odjeljenje za sudsku upravu

Odjeljenje za sudsku upravu sastoji se od: pisarne Odjela I i II Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda, audio–video tima, daktilografskog tima, administrativno – tehničkog tima i biblioteke, a u okviru Odjeljenja obavljaju se i poslovi održavanja zvanične web stranice Suda.

 

Neki od glavnih zadataka ovog Odjeljenja su:

 

  • prijem, procesuiranje, arhiviranje i distribucija dokumenata, predmeta i svih sudskih spisa Odjela I i Odjela II (uključujući spise predmeta, dokazne materijale dostavljene u postupku i arhivu) kroz CMS sistem rukovođenja predmetima
  • osiguravanje sistema za koordinaciju predmeta
  • osiguravanje integriteta i sigurnosti podataka
  • upravljanje elektronskim sistemima i bazama podataka sudskih predmeta
  • pripremanje zapisnika sa suđenja (kao što su zapisnici, transkripti, audio i video zapisi)
  • pripremanje i rukovođenje statističkim podacima o radu Suda
  • vođenje i distribuiranje rasporeda suđenja i korištenja sudnica
  • pružanje podrške predsjedniku Suda i sudijama u planiranju i upravljanju sudskim postupcima i općenito u radu Odjeljenja
  • osiguravanje snimanja svih sudskih procesa u krivičnim predmetima koji se vode pred Sudom Bosne i Hercegovine, uključujući elektronsku prezentaciju dokaza i zaštitu identiteta svjedoka putem distorzije slike i tona
  • osiguravanje održavanja audio i video arhive snimaka svih suđenja, uključujući i evidenciju zahtjeva u vezi sa izdavanjem navedenih snimaka.

 

Biblioteka

 

Sud BiH raspolaže specijaliziranom pravnom bibliotekom, koja zadovoljava potrebe korisnika, prvenstveno sudija, pravnih savjetnika i stručnih saradnika. U biblioteci se koriste monografske i serijske publikacije, članci iz domaće i svjetske stručne literature, relevantni pravni propisi, te podaci dostupni putem elektronskih kataloga biblioteka i interneta. Fond biblioteke se upotpunjuje kupovinom, zamjenom i poklonima pojedinaca i institucija iz zemlje i inostranstva.  

Bibliotečki fond trenutno raspolaže sa oko 2000 naslova na engleskom i zvaničnim jezicima u BiH, uglavnom iz oblasti krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava.

 

Web stranica

  

Web stranica Suda BiH www.sudbih.gov.ba sadrži informacije u vezi sa predmetima koji se vode pred Sudom BiH uključujući i presude iz istih. Na web stranici mogu se pronaći i različiti statistički podaci, rasporedi suđenja, fotografije sa suđenja, audio snimci ročišta, kao i sa ročišta za izricanje presuda, saopštenja za javnost, sedmični pregledi aktivnosti Suda BiH, kao i mnoge druge informacije. Također, putem web stranice zainteresirani mogu zakazati termine za organizirane posjete Sudu BiH, intervjue, te dostaviti zahtjeve za izdavanje audio-video materijala sa suđenja pred Sudom BiH i zahtjeve za pristup informacijama. 

Podaci koje sadrži web stranica Suda kontinuirano se proširuju i ažuriraju vodeći računa o što efikasnijem i lakšem pristupu sadržajima web stranice, te specifičnim zahtjevima javnosti.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved