Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odjeljenje za informisanje javnosti

Odjeljenje za informiranje javnosti Suda Bosne i Hercegovine zaduženo je za komunikaciju sa medijima, domaćim i međunarodnim, ali i građanima. Osnovni zadatak ovog odjeljenja jeste uspostavljanje dvosmjerne komunikacije sa predstavnicima bosanskohercegovačke javnosti i dostavljanje svih javnih informacija iz Suda Bosne i Hercegovine. To je izuzetno značajan proces koji se provodi radi boljeg razumijevanja ove institucije, ali i podizanja opšte društvene svijesti o značaju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odjeljenje za informiranje javnosti redovno distribuira saopštenja za javnost koja se odnose na predmete Suda BiH u svim fazama postupka i na taj način doprinosi transparentnosti ove institucije. Redovno se distribuira i “Sedmični pregled aktivnosti” koji sadrži preglede svih predmeta i ostalih aktivnosti Suda BiH za proteklu sedmicu. Saopštenja i pregled dostupni su na web stranici Suda BiH na sva tri zvanična jezika BiH, kao i na engleskom jeziku.

 

U okviru Outreach programa Suda BiH Odjeljenje za informiranje javnosti, u saradnji sa ostalim odjeljenjima, može upriličiti organiziranu posjetu Sudu za grupe od 10 i vise osoba (studenata, domaćih i međunarodnih, ali i predstavnika različitih organizacija i udruženja). Grupe, tokom boravka u Sudu BiH, imaju priliku razgovarati sa predstavnicima Suda, pogledati sudnice, kao i obići ostale prostorije Suda BiH kako bi dobili pravu sliku ove izuzetno značajne institucije. Posjete traju oko sat vremena. Ukoliko i vi želite posjetiti Sud BiH molimo vas da popunite Zahtjev za posjetu Sudu BiH. Nakon prijema vašeg zahtjeva kontaktirat će vas predstavnici Odjeljenja za informiranje javnosti kako bi zajedno dogovorili detalje.

 

Predstavnici ovog odjeljenja jedini su ovlašteni da daju izjave u ime Suda BiH, ukoliko predsjednik Suda ne odluči drugačije. Oni svakodnevno kontaktiraju sa predstavnicima medija i daju im javne informacije neophodne za njihov rad. Također, koordiniraju sve intervjue sa zaposlenim u Sudu BiH. Ukoliko želite zakazati intervju sa nekim od predstavnika Suda BiH, ljubazno vas molimo da popunite Zahtjev za intervju. Nakon prijema zahtjeva kontaktirat ćemo vas kako bi dogovorili detalje.

 

Odjeljenje za informiranje javnosti izrađuje brošure o radu Suda BiH koje možete pogledati ovdje. Brošure pojašnjavaju način rada i organizaciju Suda BiH.

 

U skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, član 241. u sudnicama Suda BiH zabranjeno je filmsko ili televizijsko snimanje. Također, zabranjeno je unošenje bilo kakve opreme za snimanje ili mobilnih telefona u prostorije Suda BiH. Međutim, predstavnici Odjeljenja za informiranje javnosti, u saradnji sa audio-video tehničarima Suda BiH, a u skladu sa važećim Pravilnikom, izdaju DVD-e sa svih javnih ročišta. Ukoliko želite DVD sa nekog od javnih ročišta, koje će se održati pred Sudom BiH, molimo vas da dan unaprijed popunite i pošaljete Zahtjev za audio-video zapis.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved