Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Da li ste svjedok ili žrtva?

 

Ukoliko ste svjedok ili oštećeni u krivičnom postupku možete, u ovom videu, pogledati korisne i praktične upute koje Vam mogu pomoći tokom procesa. Link: https://youtu.be/2tOsnD9zM5o.

 

Ukoliko je vaše dijete svjedok u krivičnom postupku, trebate znati da su mu zagarantovana određena prava, a više informacija o pravima djece u krivičnim postupcima možete saznati u slijedećem videu: https://youtu.be/yPfK7ha-yxc.

 

Materijali su nastali na osnovu publikacije "Šta je dobro znati ako sam oštećeni/svjedok", a u sklopu projekata "Strategija postupanja s osobama koje dolaze u kontakt s tužilaštvima - Podrška tužilaštvima u implementaciji medijske komponente" i "Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za potrebe oštećenih /svjedoka"

 

“Ovaj video sadržaj nastao je u okviru projekta VSTV BiH: Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa.”

 

Informativni letak: Da li ste svjedok ili žrtva ?

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved