Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Kontakti Odjeljenja za podršku svjedocima Suda BiH

Odjeljenje za podršku svjedocima možete kontaktirati putem telefona ili e-maila:

 

Tel: 00387 (0) 33 707 184, 707 186

 

Email: reg.wso@sudbih.gov.ba

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved