Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Antonović Zvjezdana

Zvjezdana Antonović rođena 1958.godine u Visokom. Pravni fakultet završila je u Sarajevu 1981. godine, a pravosudni ispit položila 1983. godine. Birana je za sudiju Opštinskog suda u Zavidovićima 1983. godine, gdje neprekidno radi do izbora za sudiju Kantonalnog suda u Zenici 2001. godine. U maju 2008.g imenovana je za sudiju Suda BiH, a na dužnost je stupila 01.07.2008. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

U rasporedu nema suđenja za odabranog/odabranu sudiju/sutkinju.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved