Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Babić Miloš

Dr. Miloš Babić rođen je 1948. godine. Završio je Pravni fakultet u Sarajevu, magistrirao i doktorirao u Beogradu te završio polugodišnju specijalizaciju na Lomonosovom univerzitetu u Moskvi. Napisao je četiri knjige, oko 70 naučnih radova i autor je 13 odrednica u Opštoj pravnoj enciklopediji Jugoslavije.

 

Na Pravnom fakultetu u Banja Luci izabran je 1998. godine za redovnog profesora. Bio je rukovodilac tima za izradu Komentara krivičnih zakona BiH i koautor u izradi komentara krivičnih zakona u okviru Zajedničkog projekta Vijeća Evrope i Evropske komisije.

 

Učestvovao je u mnogim projektima i ekspertnim grupama za izradu zakona te je bio glavni redaktor Krivičnog zakonika RS koji je stupio na snagu 2000.godine. Predsjednik je Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Republike Srpske. Bio je član tima za uspostavu Vijeća za ratne zločine pri Sudu BiH. Odlukom Viskog predstavnika imenovan je 8.5.2002. godine za sudiju Suda Bosne i Hercegovine. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća imenovan je 01.06.2018. godine za dodatnog sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 


Odluka o imenovanju

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
02.10.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 020676 18 Kž - Arnautović Edin
09.10.2018 7 Odjel II 09:00 - 10:30 S1 2 K 027400 18 Kž - Haskić Amir
25.10.2018 6 Odjel II 12:00 - 12:30 S1 2 K 022203 18 Kž - Kulenović Nedim
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved