Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Begović Džemila

Rođena 1952. godine na Palama. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerzieta u Sarajevu 1977. godine.

 

Pravosudni ispit položila 1986. godine. Od 1976. godine radila u prosvjeti, potom imenovana za predsjednicu Suda za prekršaje u Kiseljaku. Od 1987. godine imenovana za tužiteljicu Opštinskog tužilaštva u Kiseljaku, potom zamjenicu tužioca u Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu, zamjenicu tužioca u Višem tužilaštvu u Sarajevu  i tužiteljicu u  Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.

 

Za tužiteljicu Tužilaštva BiH imenovana je 2004. godine.

 

Aprila mjeseca 2016. godine imenovana za sutkinju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
08.04.2020 9 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 028920 19 K - Topčagić Sumedin i dr.
15.04.2020 9 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 025708 17 K - Nukić Ernad i dr.
15.04.2020 9 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 028920 19 K - Topčagić Sumedin i dr.
22.04.2020 9 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 025708 17 K - Nukić Ernad i dr.
22.04.2020 9 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 028920 19 K - Topčagić Sumedin i dr.
29.04.2020 9 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 025708 17 K - Nukić Ernad i dr.
29.04.2020 9 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 028920 19 K - Topčagić Sumedin i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved