Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Begović Džemila

Rođena 1952. godine na Palama. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerzieta u Sarajevu 1977. godine.

 

Pravosudni ispit položila 1986. godine. Od 1976. godine radila u prosvjeti, potom imenovana za predsjednicu Suda za prekršaje u Kiseljaku. Od 1987. godine imenovana za tužiteljicu Opštinskog tužilaštva u Kiseljaku, potom zamjenicu tužioca u Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu, zamjenicu tužioca u Višem tužilaštvu u Sarajevu  i tužiteljicu u  Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.

 

Za tužiteljicu Tužilaštva BiH imenovana je 2004. godine.

 

Aprila mjeseca 2016. godine imenovana za sutkinju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
25.06.2018 3 Odjel III 10:00 - 12:30 S1 3 K 026638 18 K - Osmanović Armando
26.06.2018 3 Odjel III 13:00 - 14:00 S1 3 K 028400 18 Kps - Šekularac Zvonko
06.07.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 024207 17 Kri - Đakić Mensur i dr.
11.07.2018 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 025287 18 K - Lukić Jovan i dr.
13.07.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 024207 17 Kri - Đakić Mensur i dr.
20.07.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 024207 17 Kri - Đakić Mensur i dr.
25.07.2018 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 025287 18 K - Lukić Jovan i dr.
27.07.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 024207 17 Kri - Đakić Mensur i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved