Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Begović Džemila

Rođena 1952. godine na Palama. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerzieta u Sarajevu 1977. godine.

 

Pravosudni ispit položila 1986. godine. Od 1976. godine radila u prosvjeti, potom imenovana za predsjednicu Suda za prekršaje u Kiseljaku. Od 1987. godine imenovana za tužiteljicu Opštinskog tužilaštva u Kiseljaku, potom zamjenicu tužioca u Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu, zamjenicu tužioca u Višem tužilaštvu u Sarajevu  i tužiteljicu u  Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.

 

Za tužiteljicu Tužilaštva BiH imenovana je 2004. godine.

 

Aprila mjeseca 2016. godine imenovana za sutkinju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
08.05.2019 3 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 025708 17 K - Nukić Ernad i dr.
08.05.2019 3 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 032195 19 K - Aličić Adnan
08.05.2019 5 Odjel II 13:00 - 14:30 S1 2 K 025287 18 K - Lukić Jovan i dr.
08.05.2019 5 Odjel II 14:30 - 16:00 S1 2 K 031032 19 K - Marčetić Darko i dr.
15.05.2019 9 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 025708 17 K - Nukić Ernad i dr.
15.05.2019 9 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 028920 19 K - Topčagić Sumedin i dr.
16.05.2019 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 031032 19 K - Marčetić Darko i dr.
17.05.2019 4 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 026295 19 K - Nikoloski Tamara
22.05.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 025287 18 K - Lukić Jovan i dr.
22.05.2019 9 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 025708 17 K - Nukić Ernad i dr.
22.05.2019 9 Odjel III 11:00 - 12:30 S1 3 K 026295 19 K - Nikoloski Tamara
29.05.2019 9 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 025708 17 K - Nukić Ernad i dr.
29.05.2019 9 Odjel III 11:00 - 12:30 S1 3 K 026295 19 K - Nikoloski Tamara
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved