Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Begović Džemila

Rođena 1952. godine na Palama. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerzieta u Sarajevu 1977. godine.

 

Pravosudni ispit položila 1986. godine. Od 1976. godine radila u prosvjeti, potom imenovana za predsjednicu Suda za prekršaje u Kiseljaku. Od 1987. godine imenovana za tužiteljicu Opštinskog tužilaštva u Kiseljaku, potom zamjenicu tužioca u Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu, zamjenicu tužioca u Višem tužilaštvu u Sarajevu  i tužiteljicu u  Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.

 

Za tužiteljicu Tužilaštva BiH imenovana je 2004. godine.

 

Aprila mjeseca 2016. godine imenovana za sutkinju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
21.04.2021 6 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 039029 21 K - Novalić Fadil i dr.
23.04.2021 4 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 028920 19 K - Topčagić Sumedin i dr.
26.04.2021 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 039029 21 K - Novalić Fadil i dr.
27.04.2021 4 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 039029 21 K - Novalić Fadil i dr.
28.04.2021 3 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 035550 20 K - Berbić Milarem
30.04.2021 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 039029 21 K - Novalić Fadil i dr.
05.05.2021 6 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 039029 21 K - Novalić Fadil i dr.
06.05.2021 3 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 032157 20 K - Abaz Adis
07.05.2021 4 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 028920 19 K - Topčagić Sumedin i dr.
12.05.2021 3 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 035550 20 K - Berbić Milarem
14.05.2021 4 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 039029 21 K - Novalić Fadil i dr.
19.05.2021 6 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 039029 21 K - Novalić Fadil i dr.
20.05.2021 3 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 032157 20 K - Abaz Adis
21.05.2021 4 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 028920 19 K - Topčagić Sumedin i dr.
26.05.2021 3 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 035550 20 K - Berbić Milarem
28.05.2021 4 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 039029 21 K - Novalić Fadil i dr.
28.09.3030 3 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 035550 20 K - Berbić Milarem
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved