Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Begtašević Senadin

Senadin Begtašević je rođen u Konjicu 1952. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1975. godine. U Općinskom sudu u Konjicu obavio je pripravnički staž, da bi nakon polaganja pravosudnog ispita 1976. godine bio imenovan za sudiju tog suda.

 

U Općinskom sudu Konjic radio je kao sudija do 1995. godine (u dva mandata obavljao je  i dužnost predsjednika Suda).

 

U periodu od 1995. godine do januara 2007. godine radio je kao advokat.Za sudiju Suda BiH imenovan je 18. januara 2007.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
26.04.2019 9 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017626 18 Krž - Marjanović Dragan i dr.
10.05.2019 7 Odjel III 09:00 - 11:00 S1 3 K 022096 19 Kž - Tanjo Edib i dr.
21.05.2019 9 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 011304 18 Krž - Lubarda Zdravko i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved