Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Begtašević Senadin

Senadin Begtašević je rođen u Konjicu 1952. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1975. godine. U Općinskom sudu u Konjicu obavio je pripravnički staž, da bi nakon polaganja pravosudnog ispita 1976. godine bio imenovan za sudiju tog suda.

 

U Općinskom sudu Konjic radio je kao sudija do 1995. godine (u dva mandata obavljao je  i dužnost predsjednika Suda).

 

U periodu od 1995. godine do januara 2007. godine radio je kao advokat.Za sudiju Suda BiH imenovan je 18. januara 2007.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
25.01.2018 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 017901 17 Kžk - Bošnjak Petar i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved