Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Blagić Stanko

STANKO BLAGIĆ - rođen 24. 6. 1958. godine u Travniku, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1983. godine. Radni odnos u svojstvu pripravnika zasnovao je 1985. godine. Pravosudnu karijeru je počeo kao predsjednik Suda za prekršaje u Jajcu 1994. godine, a od 1996. godine je bio sudija Osnovnog suda u Tesliću. Od 1999. godine je obavljao dužnost sudije Okružnog suda u Doboju, od 2004. godine sudije Općinskog suda u Zenici, od 2008. godine sudije Osnovnog suda u Banjaluci, sve do 2012. godine, kada je imenovan za sudiju Osnovnog suda u Tesliću. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine od 20. 11. 2013. godine imenovan je za tužioca Tužilaštva BiH, a Odlukom od 14. 2. 2019.godine imenovan je za sudiju Suda BiH. Član je Udruženja sudija i tužilaca od njegovog osnivanja. Tokom karijere je kao sudija sudjelovao na mnogobrojnim seminarima u cilju stručnog usavršavanja u oblasti krivičnog prava. Autor je publikacija i stručnih radova objavljenih u pravnom biltenu.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
09.07.2020 8 Odjel III 10:00 - 12:30 S1 3 K 035153 20 K - Vučeraković Željko
17.07.2020 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 029690 20 K - Trifković Marko
23.07.2020 3 Odjel III 10:00 - 12:30 S1 3 K 035153 20 K - Vučeraković Željko
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved