Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Blagić Stanko

STANKO BLAGIĆ - rođen 24. 6. 1958. godine u Travniku, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1983. godine. Radni odnos u svojstvu pripravnika zasnovao je 1985. godine. Pravosudnu karijeru je počeo kao predsjednik Suda za prekršaje u Jajcu 1994. godine, a od 1996. godine je bio sudija Osnovnog suda u Tesliću. Od 1999. godine je obavljao dužnost sudije Okružnog suda u Doboju, od 2004. godine sudije Općinskog suda u Zenici, od 2008. godine sudije Osnovnog suda u Banjaluci, sve do 2012. godine, kada je imenovan za sudiju Osnovnog suda u Tesliću. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine od 20. 11. 2013. godine imenovan je za tužioca Tužilaštva BiH, a Odlukom od 14. 2. 2019.godine imenovan je za sudiju Suda BiH. Član je Udruženja sudija i tužilaca od njegovog osnivanja. Tokom karijere je kao sudija sudjelovao na mnogobrojnim seminarima u cilju stručnog usavršavanja u oblasti krivičnog prava. Autor je publikacija i stručnih radova objavljenih u pravnom biltenu.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
19.04.2021 4 Odjel II 10:00 - 12:00 S1 2 K 031704 20 K - Radovanović Obrad i dr.
20.04.2021 8 Odjel III 13:30 - 16:00 S1 3 K 034686 20 Eks - Lewandowski Bernard Andrzej
21.04.2021 5 Odjel III 10:00 - 11:30 S1 3 K 039045 21 K - Sladojević Dušan i dr.
22.04.2021 5 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 034358 20 K - Suljemani Indir
23.04.2021 7 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 036175 21 K - Dajić Hukić Indira i dr.
03.05.2021 4 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 031704 20 K - Radovanović Obrad i dr.
04.05.2021 8 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 032481 20 K - Bogdanović Đorđe
06.05.2021 5 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 036175 21 K - Dajić Hukić Indira i dr.
07.05.2021 7 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 010164 19 K - Vrljičak Miroslav i dr.
17.05.2021 4 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 031704 20 K - Radovanović Obrad i dr.
18.05.2021 3 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 032481 20 K - Bogdanović Đorđe
18.05.2021 8 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 034469 19 K - Divčić Nikolina i dr.
20.05.2021 5 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 036175 21 K - Dajić Hukić Indira i dr.
21.05.2021 7 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 010164 19 K - Vrljičak Miroslav i dr.
31.05.2021 4 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 031704 20 K - Radovanović Obrad i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved