Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Božić Zoran

Zoran Božić je rođen 24.01.1964. u Pribraći, Donji Vakuf, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet je diplomirao u Sarajevu 1988. god. Pravosudni ispit je položio 1998.god. Prvo radno iskustvo stekao je u privredi, zatim kao sudija za prekršaje u Donjem Vakufu. Od 1998. god do 2003. godine radi kao sudija u Osnovnom sudu u Novom Gradu. Od 2003. god do 2007. godine radi kao sudija Općinskog suda u Sarajevu. Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovan  je 18.01.2007. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
26.03.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027348 18 Kri - Islamović Alminko
27.03.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 023906 17 Kri - Muminović Elvir i dr.
02.04.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 014788 14 Kri - Tepić Savo i dr.
04.04.2018 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 019201 16 Kri - Mahmuljin Sakib
05.04.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 024139 17 Kri - Vikić Dragan i dr.
09.04.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 014788 14 Kri - Tepić Savo i dr.
11.04.2018 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 019201 16 Kri - Mahmuljin Sakib
12.04.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 024139 17 Kri - Vikić Dragan i dr.
16.04.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 014788 14 Kri - Tepić Savo i dr.
18.04.2018 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 019201 16 Kri - Mahmuljin Sakib
19.04.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 024139 17 Kri - Vikić Dragan i dr.
23.04.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 014788 14 Kri - Tepić Savo i dr.
25.04.2018 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 019201 16 Kri - Mahmuljin Sakib
26.04.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 024139 17 Kri - Vikić Dragan i dr.
30.04.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 014788 14 Kri - Tepić Savo i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved