Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Božić Zoran

Zoran Božić je rođen 24.01.1964. u Pribraći, Donji Vakuf, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet je diplomirao u Sarajevu 1988. god. Pravosudni ispit je položio 1998.god. Prvo radno iskustvo stekao je u privredi, zatim kao sudija za prekršaje u Donjem Vakufu. Od 1998. god do 2003. godine radi kao sudija u Osnovnom sudu u Novom Gradu. Od 2003. god do 2007. godine radi kao sudija Općinskog suda u Sarajevu. Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovan  je 18.01.2007. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
24.04.2019 3 Odjel I 09:00 - 11:37 S1 1 K 019201 16 Kri - Mahmuljin Sakib
24.04.2019 6 Odjel I 13:01 - 13:28 S1 1 K 014788 14 Kri - Tepić Savo i dr.
08.05.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 019201 16 Kri - Mahmuljin Sakib
13.05.2019 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 014788 14 Kri - Tepić Savo i dr.
15.05.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 019201 16 Kri - Mahmuljin Sakib
16.05.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 024139 17 Kri - Vikić Dragan i dr.
20.05.2019 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 014788 14 Kri - Tepić Savo i dr.
22.05.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 019201 16 Kri - Mahmuljin Sakib
23.05.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 024139 17 Kri - Vikić Dragan i dr.
27.05.2019 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 014788 14 Kri - Tepić Savo i dr.
29.05.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 019201 16 Kri - Mahmuljin Sakib
30.05.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 024139 17 Kri - Vikić Dragan i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved