Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Burzić Dalida

Dalida Burzić rođena je 27.11.1963. godine u Sarajevu, gdje je završila Prvu gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1987. godine.

 

U periodu od 1988. do 1990. godine radila je kao pripravnica u Osnovnom sudu II u Sarajevu. Pravosudni ispit položila je 1990. godine. Radila je kao stručna saradnica u Osnovnom sudu II u Sarajevu sve do 1994. godine, kada je izabrana za sutkinju Osnovnog suda II u Sarajevu.

 

Kao stručna saradnica radila je i u Kantonalnom sudu Sarajevo od 2001. godine, nakon čega je 2003. godine imenovana za kantonalnu tužiteljicu Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu.

 

Od 2007. godine bila je sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, a od 2012. godine predsjednica Krivičnog odjeljenja tog suda.

 

U periodu od kraja decembra 2014. godine do marta 2019. godine obavljala je funkciju glavne tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu.

 

Odlukom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća od 14. 2. 2019. godine imenovana je za sutkinju Suda BiH.

 

Objavljivala je radove te učestvovala na radionicama u vezi krivičnog prava u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, kao edukator CESTA i kao angažirani ekspert. Bila je članica stručne radne grupe pri VSTV-u, u kojoj je pripremala pitanja iz krivične oblasti za kandidate koji se prvi put biraju na pravosudne funkcije.

 

U decembru 2015. godine dobila je nagradu Ambasade SAD-a u BiH za borbu protiv korupcije.

 

Članica je Komisije za polaganje pravosudnog ispita u FBiH.

 

Uvjerenje o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
09.12.2019 8 Odjel II 14:00 - 15:00 S1 2 K 032540 19 K - Obačkić Negoslav
11.12.2019 5 Odjel II 09:00 - 10:30 S1 2 K 010747 19 Ko - Karamehmedović Eldin
13.12.2019 3 Odjel III 10:00 - 11:00 S1 3 K 030381 19 Kps - Hadžihasanović Samir
13.12.2019 3 Odjel II 11:30 - 12:30 S1 2 K 032193 19 K - Đurić Simo i dr.
13.12.2019 5 Odjel II 14:00 - 16:00 S1 2 K 033333 19 Ko - Perišić Dragan
13.12.2019 8 Odjel II 12:30 - 13:00 S1 2 K 031874 19 Ko - Stoparić Milan
16.12.2019 5 Odjel II 13:00 - 13:30 S1 2 K 031092 19 Ko - Mićivoda Ramiz
17.12.2019 7 Odjel II 11:15 - 13:00 S1 2 K 031124 19 Ko - Nizandžić Hamdija i dr.
20.12.2019 3 Odjel II 09:00 - 11:30 S1 2 K 033437 19 K - Kolobarić Ivan
20.12.2019 3 Odjel II 12:00 - 12:30 S1 2 K 030997 18 Ko - Ritan Dušan
20.12.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 032193 19 K - Đurić Simo i dr.
20.12.2019 8 Odjel II 12:30 - 13:00 S1 2 K 025672 19 Ko - Inkić Nidhat i dr.
23.12.2019 7 Odjel II 11:00 - 12:00 S1 2 K 029157 19 Ko - Kapetan Tino i dr.
23.12.2019 7 Odjel II 12:00 - 13:00 S1 2 K 031579 19 Ko - Milinčić Branislav
24.12.2019 4 Odjel II 10:00 - 11:00 S1 2 K 025277 19 Ko - Mekić Rusmir
27.12.2019 3 Odjel II 09:00 - 09:45 S1 2 K 017966 17 Ko - Delić Zoran i dr.
27.12.2019 3 Odjel II 10:00 - 10:45 S1 2 K 024165 19 Ko - Devetak Jovana i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved