Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Burzić Dalida

Dalida Burzić rođena je 27.11.1963. godine u Sarajevu, gdje je završila Prvu gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1987. godine.

 

U periodu od 1988. do 1990. godine radila je kao pripravnica u Osnovnom sudu II u Sarajevu. Pravosudni ispit položila je 1990. godine. Radila je kao stručna saradnica u Osnovnom sudu II u Sarajevu sve do 1994. godine, kada je izabrana za sutkinju Osnovnog suda II u Sarajevu.

 

Kao stručna saradnica radila je i u Kantonalnom sudu Sarajevo od 2001. godine, nakon čega je 2003. godine imenovana za kantonalnu tužiteljicu Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu.

 

Od 2007. godine bila je sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, a od 2012. godine predsjednica Krivičnog odjeljenja tog suda.

 

U periodu od kraja decembra 2014. godine do marta 2019. godine obavljala je funkciju glavne tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu.

 

Odlukom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća od 14. 2. 2019. godine imenovana je za sutkinju Suda BiH.

 

Objavljivala je radove te učestvovala na radionicama u vezi krivičnog prava u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, kao edukator CESTA i kao angažirani ekspert. Bila je članica stručne radne grupe pri VSTV-u, u kojoj je pripremala pitanja iz krivične oblasti za kandidate koji se prvi put biraju na pravosudne funkcije.

 

U decembru 2015. godine dobila je nagradu Ambasade SAD-a u BiH za borbu protiv korupcije.

 

Članica je Komisije za polaganje pravosudnog ispita u FBiH.

 

Uvjerenje o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
09.07.2020 9 Odjel II 14:00 - 15:00 S1 2 K 035071 20 Ko - Hushang Ebrahimi
10.07.2020 7 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 035140 20 Ko - Kikić Rajo
10.07.2020 9 Odjel III 12:00 - 13:00 S1 3 K 031016 19 Kps - Delić Selim i dr.
13.07.2020 9 Odjel II 14:00 - 16:00 S1 2 K 010164 19 Ko - Vrljičak Miroslav i dr.
14.07.2020 7 Odjel II 10:00 - 11:00 S1 2 K 033974 20 Ko - Nikontović Kenan
16.07.2020 3 Odjel II 12:00 - 13:00 S1 2 K 032481 20 Ko - Bogdanović Đorđe
16.07.2020 5 Odjel II 09:00 - 10:00 S1 2 K 034505 20 Ko - Pejić Mile
17.07.2020 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 034972 20 Ko - Hašić Muhamed
17.07.2020 9 Odjel II 10:00 - 12:00 S1 2 K 034405 19 Ko - Ristivojević Dušan
20.07.2020 6 Odjel II 10:00 - 12:30 S1 2 K 031537 20 Ko - Mirković Nenad i dr.
22.07.2020 6 Odjel II 10:00 - 12:30 S1 2 K 031537 20 Ko - Mirković Nenad i dr.
27.07.2020 3 Odjel II 13:00 - 14:00 S1 2 K 034623 20 Ko - Vukoje Željko
28.07.2020 3 Odjel II 13:00 - 14:00 S1 2 K 035710 20 Ko - Stanivuković Željko
29.07.2020 3 Odjel II 11:00 - 12:00 S1 2 K 035971 20 Ko - Račetović Zvonimir
29.07.2020 5 Odjel II 10:00 - 11:00 S1 2 K 033543 20 Ko - Vukičević Rodoljub
29.07.2020 9 Odjel II 09:00 - 10:00 S1 2 K 034312 20 Ko - Velić Ahmet
30.07.2020 3 Odjel II 10:00 - 11:00 S1 2 K 031883 20 Ko - Pezer Gojko
30.07.2020 9 Odjel II 11:00 - 12:00 S1 2 K 026470 20 Ko - Tomić Vitomir i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved