Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Crnjak Sreto

Sreto Crnjak je rođen 1953. godine u Mosorovićima. U Sarajevu je 1976. godine završio Pravni fakultet. Pravosudni ispit je položio 1980.godine.Prvo radno iskustvo je stekao u pravnoj službi preduzeća „FAMOS“ Fabrika motora Sarajevo, na poslovima „zastupanja preduzeća pred sudovima“. Bio je sudija Suda udruženog rada u Sarajevu, sudija Višeg suda u Sarajevu (RS), sudija i predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, te sudija Kantonalnog suda u Sarajevu. Bio je član Komisije za polaganje pravosudnih ispita i član Komisije za polaganje ispita za sudiju za prekršaje. 18.01.2007.godine imenovan je za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

U rasporedu nema suđenja za odabranog/odabranu sudiju/sutkinju.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved