Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Šeleda Nenad

Nenad Šeleda je rođen 1953.godine u Sarajevu gdje je i završio Pravni fakultet. Pravosudni ispit je položio 1983. Od 1984. radio je kao sudija na Opštinskom sudu II u Sarajevu.  Od 1992. godine bio je imenovan za sudiju Okružnog vojnog suda u Sarajevu da bi 2.3. 1994. godine bio razriješen dužnosti. Tada započinje samostalnu advokatsku praksu sve do 15.12.2003. godine. Nakon toga bio je tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo i na toj dužnosti je ostao do 1.3. 2005. godine. Tada je imenovan za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
27.08.2019 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 030516 19 K - Rankić Srđan
29.08.2019 5 Odjel II 10:00 - 12:30 S1 2 K 021575 19 K - Nurkić Damir i dr.
29.08.2019 9 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 027075 18 K - Suljić Emir
30.08.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
02.09.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 030516 19 K - Rankić Srđan
03.09.2019 5 Odjel II 09:00 - 10:30 S1 2 K 031104 19 K - Ivković Nenad
05.09.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 021575 19 K - Nurkić Damir i dr.
06.09.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
12.09.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 021575 19 K - Nurkić Damir i dr.
13.09.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
19.09.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 021575 19 K - Nurkić Damir i dr.
20.09.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
26.09.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 021575 19 K - Nurkić Damir i dr.
27.09.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved