Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Šeleda Nenad

Nenad Šeleda je rođen 1953.godine u Sarajevu gdje je i završio Pravni fakultet. Pravosudni ispit je položio 1983. Od 1984. radio je kao sudija na Opštinskom sudu II u Sarajevu.  Od 1992. godine bio je imenovan za sudiju Okružnog vojnog suda u Sarajevu da bi 2.3. 1994. godine bio razriješen dužnosti. Tada započinje samostalnu advokatsku praksu sve do 15.12.2003. godine. Nakon toga bio je tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo i na toj dužnosti je ostao do 1.3. 2005. godine. Tada je imenovan za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
24.10.2018 3 Odjel III 10:00 - 12:30 S1 3 K 026940 18 K - Nuhić Mahir
26.10.2018 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
30.10.2018 1 Odjel III 09:00 - 11:00 S1 3 K 026940 18 K - Nuhić Mahir
01.11.2018 2 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 024908 18 K - Nuković Mirsad
01.11.2018 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 027075 18 K - Suljić Emir
02.11.2018 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
08.11.2018 5 Odjel II 10:00 - 12:30 S1 2 K 027075 18 K - Suljić Emir
09.11.2018 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
15.11.2018 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 027075 18 K - Suljić Emir
16.11.2018 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
22.11.2018 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 027075 18 K - Suljić Emir
23.11.2018 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
29.11.2018 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 027075 18 K - Suljić Emir
30.11.2018 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved