Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Šeleda Nenad

Nenad Šeleda je rođen 1953.godine u Sarajevu gdje je i završio Pravni fakultet. Pravosudni ispit je položio 1983. Od 1984. radio je kao sudija na Opštinskom sudu II u Sarajevu.  Od 1992. godine bio je imenovan za sudiju Okružnog vojnog suda u Sarajevu da bi 2.3. 1994. godine bio razriješen dužnosti. Tada započinje samostalnu advokatsku praksu sve do 15.12.2003. godine. Nakon toga bio je tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo i na toj dužnosti je ostao do 1.3. 2005. godine. Tada je imenovan za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
28.03.2018 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024383 18 K - Ligata Amir
30.03.2018 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
04.04.2018 7 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 026825 18 K - Pećanac Boban i dr.
06.04.2018 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
11.04.2018 7 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 026825 18 K - Pećanac Boban i dr.
12.04.2018 3 Odjel II 13:00 - 13:30 S1 2 K 002617 15 K - Qiyu Wu i dr.
13.04.2018 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
18.04.2018 7 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 026825 18 K - Pećanac Boban i dr.
19.04.2018 2 Odjel III 12:30 - 15:00 S1 3 K 024255 18 K - Đaković Milka
20.04.2018 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
25.04.2018 7 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 026825 18 K - Pećanac Boban i dr.
27.04.2018 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved