Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Šeleda Nenad

Nenad Šeleda je rođen 1953.godine u Sarajevu gdje je i završio Pravni fakultet. Pravosudni ispit je položio 1983. Od 1984. radio je kao sudija na Opštinskom sudu II u Sarajevu.  Od 1992. godine bio je imenovan za sudiju Okružnog vojnog suda u Sarajevu da bi 2.3. 1994. godine bio razriješen dužnosti. Tada započinje samostalnu advokatsku praksu sve do 15.12.2003. godine. Nakon toga bio je tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo i na toj dužnosti je ostao do 1.3. 2005. godine. Tada je imenovan za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
10.07.2020 5 Odjel II 09:00 - 10:00 S1 2 K 019812 20 K - Keserović Jasmin
14.07.2020 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031092 19 K - Mićivoda Ramiz
15.07.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024811 20 K - Labidi Hamza
17.07.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 028696 19 K - Papračanin Seid i dr.
17.07.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 031704 20 K - Radovanović Obrad i dr.
27.07.2020 1 Odjel III 09:30 - 12:30 S1 3 K 034163 20 K - Dumančić Veselin
28.07.2020 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031092 19 K - Mićivoda Ramiz
29.07.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 019812 20 K - Keserović Jasmin
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved