Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Šeleda Nenad

Nenad Šeleda je rođen 1953.godine u Sarajevu gdje je i završio Pravni fakultet. Pravosudni ispit je položio 1983. Od 1984. radio je kao sudija na Opštinskom sudu II u Sarajevu.  Od 1992. godine bio je imenovan za sudiju Okružnog vojnog suda u Sarajevu da bi 2.3. 1994. godine bio razriješen dužnosti. Tada započinje samostalnu advokatsku praksu sve do 15.12.2003. godine. Nakon toga bio je tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo i na toj dužnosti je ostao do 1.3. 2005. godine. Tada je imenovan za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
22.03.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
27.03.2019 9 Odjel II 10:00 - 12:30 S1 2 K 029735 19 K - Čirić Senid
28.03.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 027075 18 K - Suljić Emir
29.03.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
01.04.2019 2 Odjel III 09:00 - 10:30 S1 3 K 029137 19 K - Assaad Ahmed
04.04.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 027075 18 K - Suljić Emir
05.04.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
08.04.2019 1 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 029137 19 K - Assaad Ahmed
11.04.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 027075 18 K - Suljić Emir
12.04.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
15.04.2019 1 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 029137 19 K - Assaad Ahmed
18.04.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 027075 18 K - Suljić Emir
19.04.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
22.04.2019 2 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 029137 19 K - Assaad Ahmed
25.04.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 027075 18 K - Suljić Emir
26.04.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
29.04.2019 1 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 029137 19 K - Assaad Ahmed
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved