Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Šeleda Nenad

Nenad Šeleda je rođen 1953.godine u Sarajevu gdje je i završio Pravni fakultet. Pravosudni ispit je položio 1983. Od 1984. radio je kao sudija na Opštinskom sudu II u Sarajevu.  Od 1992. godine bio je imenovan za sudiju Okružnog vojnog suda u Sarajevu da bi 2.3. 1994. godine bio razriješen dužnosti. Tada započinje samostalnu advokatsku praksu sve do 15.12.2003. godine. Nakon toga bio je tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo i na toj dužnosti je ostao do 1.3. 2005. godine. Tada je imenovan za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
03.07.2019 5 Odjel II 13:00 - 14:00 S1 2 K 031104 19 K - Ivković Nenad i dr.
04.07.2019 5 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 021575 19 K - Nurkić Damir i dr.
05.07.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
11.07.2019 5 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 021575 19 K - Nurkić Damir i dr.
11.07.2019 5 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 027075 18 K - Suljić Emir
12.07.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
18.07.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 021575 19 K - Nurkić Damir i dr.
19.07.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
25.07.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 021575 19 K - Nurkić Damir i dr.
26.07.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved