Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Šeleda Nenad

Nenad Šeleda je rođen 1953.godine u Sarajevu gdje je i završio Pravni fakultet. Pravosudni ispit je položio 1983. Od 1984. radio je kao sudija na Opštinskom sudu II u Sarajevu.  Od 1992. godine bio je imenovan za sudiju Okružnog vojnog suda u Sarajevu da bi 2.3. 1994. godine bio razriješen dužnosti. Tada započinje samostalnu advokatsku praksu sve do 15.12.2003. godine. Nakon toga bio je tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo i na toj dužnosti je ostao do 1.3. 2005. godine. Tada je imenovan za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
22.12.2017 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
29.12.2017 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
05.01.2018 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
12.01.2018 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
19.01.2018 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
26.01.2018 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved