Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Gluhajić Staniša

Staniša Gluhajić rođen je u Tuzli 1957. godine. Na Pravnom fakultetu   Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1982.godine. Pripravnički staž obavio  je u Okružnom sudu u Tuzli, a nakon položenog pravosudnog ispita 1983. godine imenovan je za sudiju Opštinskog suda u Tuzli. U periodu od 1986. do  kraja 1990. godine obavljao je funkciju člana i sekretara Izvršnog odbora Skupštine opštine Tuzla, a od 1991. do 2003. godine radio je kao advokat u Tuzli i  u Beogradu. Od novembra 2003. godine radio je kao tužioc Kantonalnog tužilaštva u Tuzli. Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovan 18.01.2007. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
09.12.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
11.12.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
16.12.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024175 17 Kri - Taranjac Slobodan i dr.
17.12.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
18.12.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
18.12.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
23.12.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
24.12.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
25.12.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
25.12.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
30.12.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
31.12.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
06.01.2020 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
07.01.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
08.01.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
08.01.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
13.01.2020 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
14.01.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
15.01.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
15.01.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
20.01.2020 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
21.01.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
22.01.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
22.01.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
27.01.2020 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
28.01.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
29.01.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
29.01.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved