Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Gluhajić Staniša

Staniša Gluhajić rođen je u Tuzli 1957. godine. Na Pravnom fakultetu   Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1982.godine. Pripravnički staž obavio  je u Okružnom sudu u Tuzli, a nakon položenog pravosudnog ispita 1983. godine imenovan je za sudiju Opštinskog suda u Tuzli. U periodu od 1986. do  kraja 1990. godine obavljao je funkciju člana i sekretara Izvršnog odbora Skupštine opštine Tuzla, a od 1991. do 2003. godine radio je kao advokat u Tuzli i  u Beogradu. Od novembra 2003. godine radio je kao tužioc Kantonalnog tužilaštva u Tuzli. Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovan 18.01.2007. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
01.07.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
03.07.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
08.07.2019 4 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
09.07.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
10.07.2019 3 Odjel I 09:15 - 12:30 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
10.07.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
15.07.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024175 17 Kri - Taranjac Slobodan i dr.
16.07.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
17.07.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
17.07.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
22.07.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
23.07.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
24.07.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
24.07.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
29.07.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
30.07.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
31.07.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
31.07.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved