Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Gluhajić Staniša

Staniša Gluhajić rođen je u Tuzli 1957. godine. Na Pravnom fakultetu   Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1982.godine. Pripravnički staž obavio  je u Okružnom sudu u Tuzli, a nakon položenog pravosudnog ispita 1983. godine imenovan je za sudiju Opštinskog suda u Tuzli. U periodu od 1986. do  kraja 1990. godine obavljao je funkciju člana i sekretara Izvršnog odbora Skupštine opštine Tuzla, a od 1991. do 2003. godine radio je kao advokat u Tuzli i  u Beogradu. Od novembra 2003. godine radio je kao tužioc Kantonalnog tužilaštva u Tuzli. Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovan 18.01.2007. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
22.03.2019 6 Odjel I 12:00 - 12:30 S1 1 K 023242 17 Kri - Cvetković Saša
25.03.2019 4 Odjel I 09:00 - 11:45 S1 1 K 024175 17 Kri - Taranjac Slobodan i dr.
27.03.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
01.04.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
02.04.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
03.04.2019 7 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
03.04.2019 7 Odjel I 11:30 - 13:30 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
03.04.2019 7 Odjel I 14:00 - 16:00 S1 1 K 023242 17 Kri - Cvetković Saša
04.04.2019 8 Odjel I 14:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
08.04.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
09.04.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
10.04.2019 7 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
10.04.2019 7 Odjel I 11:30 - 13:30 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
10.04.2019 7 Odjel I 14:00 - 16:00 S1 1 K 023242 17 Kri - Cvetković Saša
15.04.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
16.04.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
17.04.2019 7 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
17.04.2019 7 Odjel I 11:30 - 13:30 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
17.04.2019 7 Odjel I 14:00 - 16:00 S1 1 K 023242 17 Kri - Cvetković Saša
22.04.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
23.04.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
24.04.2019 7 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
24.04.2019 7 Odjel I 11:30 - 13:30 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
24.04.2019 7 Odjel I 14:00 - 16:00 S1 1 K 023242 17 Kri - Cvetković Saša
29.04.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
30.04.2019 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved