Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Gluhajić Staniša

Staniša Gluhajić rođen je u Tuzli 1957. godine. Na Pravnom fakultetu   Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1982.godine. Pripravnički staž obavio  je u Okružnom sudu u Tuzli, a nakon položenog pravosudnog ispita 1983. godine imenovan je za sudiju Opštinskog suda u Tuzli. U periodu od 1986. do  kraja 1990. godine obavljao je funkciju člana i sekretara Izvršnog odbora Skupštine opštine Tuzla, a od 1991. do 2003. godine radio je kao advokat u Tuzli i  u Beogradu. Od novembra 2003. godine radio je kao tužioc Kantonalnog tužilaštva u Tuzli. Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovan 18.01.2007. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
24.10.2018 7 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
24.10.2018 7 Odjel I 11:30 - 12:30 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
24.10.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 023242 17 Kri - Cvetković Saša
29.10.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
31.10.2018 7 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
31.10.2018 7 Odjel I 11:30 - 13:30 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
31.10.2018 7 Odjel I 14:00 - 16:00 S1 1 K 023242 17 Kri - Cvetković Saša
05.11.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
07.11.2018 7 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
07.11.2018 7 Odjel I 11:30 - 13:30 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
07.11.2018 7 Odjel I 14:00 - 16:00 S1 1 K 023242 17 Kri - Cvetković Saša
12.11.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
14.11.2018 7 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
14.11.2018 7 Odjel I 11:30 - 13:30 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
14.11.2018 7 Odjel I 14:00 - 16:00 S1 1 K 023242 17 Kri - Cvetković Saša
19.11.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
21.11.2018 7 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
21.11.2018 7 Odjel I 11:30 - 13:30 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
21.11.2018 7 Odjel I 14:00 - 16:00 S1 1 K 023242 17 Kri - Cvetković Saša
26.11.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
28.11.2018 7 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
28.11.2018 7 Odjel I 11:30 - 13:30 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
28.11.2018 7 Odjel I 14:00 - 16:00 S1 1 K 023242 17 Kri - Cvetković Saša
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved