Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Gluhajić Staniša

Staniša Gluhajić rođen je u Tuzli 1957. godine. Na Pravnom fakultetu   Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1982.godine. Pripravnički staž obavio  je u Okružnom sudu u Tuzli, a nakon položenog pravosudnog ispita 1983. godine imenovan je za sudiju Opštinskog suda u Tuzli. U periodu od 1986. do  kraja 1990. godine obavljao je funkciju člana i sekretara Izvršnog odbora Skupštine opštine Tuzla, a od 1991. do 2003. godine radio je kao advokat u Tuzli i  u Beogradu. Od novembra 2003. godine radio je kao tužioc Kantonalnog tužilaštva u Tuzli. Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovan 18.01.2007. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
18.12.2017 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 007949 13 Kri - Sarić Goran
20.12.2017 7 Odjel I 11:30 - 13:30 S1 1 K 020519 16 Kri - Arifović Izet i dr.
20.12.2017 7 Odjel I 14:00 - 16:00 S1 1 K 023242 17 Kri - Cvetković Saša
08.01.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 007949 13 Kri - Sarić Goran
08.01.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
10.01.2018 7 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
10.01.2018 7 Odjel I 11:30 - 13:30 S1 1 K 020519 16 Kri - Arifović Izet i dr.
10.01.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 023242 17 Kri - Cvetković Saša
15.01.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 007949 13 Kri - Sarić Goran
15.01.2018 4 Odjel I 10:00 - 12:30 S1 1 K 024175 17 Kri - Taranjac Slobodan i dr.
17.01.2018 7 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
17.01.2018 7 Odjel I 11:30 - 13:30 S1 1 K 020519 16 Kri - Arifović Izet i dr.
17.01.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 023242 17 Kri - Cvetković Saša
22.01.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 007949 13 Kri - Sarić Goran
22.01.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
24.01.2018 7 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
24.01.2018 7 Odjel I 11:30 - 13:30 S1 1 K 020519 16 Kri - Arifović Izet i dr.
24.01.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 023242 17 Kri - Cvetković Saša
25.01.2018 8 Odjel I 15:00 - 16:00 S1 1 K 024995 17 Kro - Stevanović Bogdan
29.01.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 007949 13 Kri - Sarić Goran
29.01.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
31.01.2018 7 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
31.01.2018 7 Odjel I 11:30 - 13:30 S1 1 K 020519 16 Kri - Arifović Izet i dr.
31.01.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 023242 17 Kri - Cvetković Saša
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved