Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Huskić Amela

Amela Huskić je  rođena u Sarajevu 1960. godine, gdje je završila gimnaziju i Pravni fakultet.  Radila je kao pripravnik na Osnovnom sudu 2 u Sarajevu u periodu 1988 - 1990, a nakon položenog pravosudnog ispita  1992. godine,  kao stručni saradnik, na istom sudu. Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu  imenovana je  1995. godine, od kada radi na krivičnom referatu, od 2004. godine radi kao predsjednik krivičnog odjela. Aktivno učestvuje kao edukator pri Centru za edukaciju sudija i tužitelja.  Za sudiju Suda Bosne i Hercegovnine imenovana je 27. maja  2010. godine.

 


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
26.03.2018 3 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 026898 18 K - Šehović Benjamin i dr.
27.03.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 020482 16 K - Ivanković-Lijanović Jerko i dr
28.03.2018 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 022203 18 K - Kulenović Nedim
29.03.2018 6 Odjel II 08:30 - 09:00 S1 2 K 013312 13 Krn - Delija Ivica
02.04.2018 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 026898 18 K - Šehović Benjamin i dr.
03.04.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 020482 16 K - Ivanković-Lijanović Jerko i dr
09.04.2018 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 026898 18 K - Šehović Benjamin i dr.
10.04.2018 6 Odjel II 09:00 - 11:45 S1 2 K 020482 16 K - Ivanković-Lijanović Jerko i dr
16.04.2018 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 026898 18 K - Šehović Benjamin i dr.
17.04.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 020482 16 K - Ivanković-Lijanović Jerko i dr
23.04.2018 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 026898 18 K - Šehović Benjamin i dr.
24.04.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 020482 16 K - Ivanković-Lijanović Jerko i dr
30.04.2018 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 026898 18 K - Šehović Benjamin i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved