Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Huskić Amela

Amela Huskić je  rođena u Sarajevu 1960. godine, gdje je završila gimnaziju i Pravni fakultet.  Radila je kao pripravnik na Osnovnom sudu 2 u Sarajevu u periodu 1988 - 1990, a nakon položenog pravosudnog ispita  1992. godine,  kao stručni saradnik, na istom sudu. Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu  imenovana je  1995. godine, od kada radi na krivičnom referatu, od 2004. godine radi kao predsjednik krivičnog odjela. Aktivno učestvuje kao edukator pri Centru za edukaciju sudija i tužitelja.  Za sudiju Suda Bosne i Hercegovnine imenovana je 27. maja  2010. godine.

 


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
18.12.2017 8 Odjel II 09:30 - 12:30 S1 2 K 022942 17 K - Brnić Dragiša i dr.
25.12.2017 8 Odjel II 09:30 - 12:30 S1 2 K 022942 17 K - Brnić Dragiša i dr.
03.01.2018 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 023863 17 K - Dacić Šefkija
08.01.2018 8 Odjel II 09:30 - 12:30 S1 2 K 022942 17 K - Brnić Dragiša i dr.
09.01.2018 6 Odjel II 09:30 - 12:30 S1 2 K 020482 16 K - Ivanković-Lijanović Jerko i dr
10.01.2018 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 023863 17 K - Dacić Šefkija
15.01.2018 8 Odjel II 09:30 - 12:30 S1 2 K 022942 17 K - Brnić Dragiša i dr.
16.01.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 020482 16 K - Ivanković-Lijanović Jerko i dr
22.01.2018 8 Odjel II 09:30 - 12:30 S1 2 K 022942 17 K - Brnić Dragiša i dr.
23.01.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 020482 16 K - Ivanković-Lijanović Jerko i dr
24.01.2018 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 023863 17 K - Dacić Šefkija
29.01.2018 8 Odjel II 09:30 - 12:30 S1 2 K 022942 17 K - Brnić Dragiša i dr.
30.01.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 020482 16 K - Ivanković-Lijanović Jerko i dr
31.01.2018 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 023863 17 K - Dacić Šefkija
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved