Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Huskić Amela

Amela Huskić je  rođena u Sarajevu 1960. godine, gdje je završila gimnaziju i Pravni fakultet.  Radila je kao pripravnik na Osnovnom sudu 2 u Sarajevu u periodu 1988 - 1990, a nakon položenog pravosudnog ispita  1992. godine,  kao stručni saradnik, na istom sudu. Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu  imenovana je  1995. godine, od kada radi na krivičnom referatu, od 2004. godine radi kao predsjednik krivičnog odjela. Aktivno učestvuje kao edukator pri Centru za edukaciju sudija i tužitelja.  Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovana je 27. maja  2010. godine.

 


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
07.07.2020 9 Odjel II 10:00 - 11:00 S1 2 K 031414 20 Kž - Amin Alen
10.07.2020 8 Odjel II 10:00 - 12:30 S1 2 K 027075 20 Kž - Suljić Emir
13.07.2020 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 022050 18 K - Franjković Mladen i dr.
27.07.2020 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 022050 18 K - Franjković Mladen i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved