Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Huskić Amela

Amela Huskić je  rođena u Sarajevu 1960. godine, gdje je završila gimnaziju i Pravni fakultet.  Radila je kao pripravnik na Osnovnom sudu 2 u Sarajevu u periodu 1988 - 1990, a nakon položenog pravosudnog ispita  1992. godine,  kao stručni saradnik, na istom sudu. Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu  imenovana je  1995. godine, od kada radi na krivičnom referatu, od 2004. godine radi kao predsjednik krivičnog odjela. Aktivno učestvuje kao edukator pri Centru za edukaciju sudija i tužitelja.  Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovana je 27. maja  2010. godine.

 


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
25.02.2019 9 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 027419 18 K - Hrstić Nikola i dr.
26.02.2019 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 022050 18 K - Franjković Mladen i dr.
04.03.2019 9 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 027419 18 K - Hrstić Nikola i dr.
05.03.2019 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024337 18 K - Mihajlović Božo
11.03.2019 9 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 027419 18 K - Hrstić Nikola i dr.
12.03.2019 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024337 18 K - Mihajlović Božo
18.03.2019 9 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 027419 18 K - Hrstić Nikola i dr.
19.03.2019 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024337 18 K - Mihajlović Božo
25.03.2019 9 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 027419 18 K - Hrstić Nikola i dr.
26.03.2019 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024337 18 K - Mihajlović Božo
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved