Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Huskić Amela

Amela Huskić je  rođena u Sarajevu 1960. godine, gdje je završila gimnaziju i Pravni fakultet.  Radila je kao pripravnik na Osnovnom sudu 2 u Sarajevu u periodu 1988 - 1990, a nakon položenog pravosudnog ispita  1992. godine,  kao stručni saradnik, na istom sudu. Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu  imenovana je  1995. godine, od kada radi na krivičnom referatu, od 2004. godine radi kao predsjednik krivičnog odjela. Aktivno učestvuje kao edukator pri Centru za edukaciju sudija i tužitelja.  Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovana je 27. maja  2010. godine.

 


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
22.10.2018 6 Odjel II 09:30 - 12:30 S1 2 K 020482 16 K - Ivanković-Lijanović Jerko i dr
25.10.2018 3 Odjel II 08:30 - 09:00 S1 2 K 030716 18 K - Ponjević Srećko
29.10.2018 8 Odjel III 09:30 - 12:30 S1 3 K 025190 18 K - Balavac Srebrenko i dr.
30.10.2018 6 Odjel II 09:30 - 12:30 S1 2 K 024337 18 K - Mihajlović Božo
05.11.2018 8 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 025190 18 K - Balavac Srebrenko i dr.
06.11.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024337 18 K - Mihajlović Božo
12.11.2018 8 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 025190 18 K - Balavac Srebrenko i dr.
13.11.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024337 18 K - Mihajlović Božo
19.11.2018 8 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 025190 18 K - Balavac Srebrenko i dr.
20.11.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024337 18 K - Mihajlović Božo
26.11.2018 8 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 025190 18 K - Balavac Srebrenko i dr.
27.11.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024337 18 K - Mihajlović Božo
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved