Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Đikić Sead

Sead Đikić je rođen u Konjicu 1951. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1975. godine. Od 1975. do 1980. godine radio je u privredi nakon čega je u Općinskom sudu u Konjicu obavio dio staža, da bi nakon polaganja pravosudnog ispita 1981. godine bio imenovan za sudiju tog suda.

 

U Općinskom sudu Konjic radio je kao sudija do 1988. godine. Od 1988. do 1995. godine obavljao je poslove rukovodioca u kulturi i informiranju, te od 1998. do 2005. godine u video i filmskoj produkciji.

 

U periodu od juna 2005. do februara 2013. godine radio je kao tužilac Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar, nakon čega je imenovan za tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za sudiju Suda BiH imenovan je 13. aprila 2016. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
27.12.2017 6 Odjel I 09:00 - 10:00 S1 1 K 018557 17 Kri - Bašić Azra
19.01.2018 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 018557 17 Kri - Bašić Azra
26.01.2018 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018557 17 Kri - Bašić Azra
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved