Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Jesenković Vesna

Vesna  Jesenković  je rođena 1965. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju, kao i Pravni fakultet na kome je diplomirala 1988. godine. Pripravničko-volonterski staž je završila na Osnovnom sudu I u Sarajevu u periodu 1988 -1990. godine, nakon čega je položila pravosudni ispit 1991. godine. U periodu od 1993- 1995. godine je radila kao stručni saradnik u Općinskom sudu II u Sarajevu, a od 1998.godine je zaposlena kao pravnik u Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica(CRPC), gdje je radila do 2003. godine, kada je imenovana za sudiju Općinskog suda u Sarajevu. Za sudiju Suda BiH imenovana je 29.05.2008. godine, a na dužnost je stupila 01.07.2008. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
25.09.2018 5 Odjel I 10:00 - 12:30 S1 1 K 020725 18 Kri - Praštalo Mićo
27.09.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019303 15 Kri - Pažin Mile i dr.
28.09.2018 6 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018711 15 Kri - Dragičević Luka i dr.
02.10.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020725 18 Kri - Praštalo Mićo
11.10.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019303 15 Kri - Pažin Mile i dr.
12.10.2018 6 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020248 16 Kri - Peulić Boško i dr.
15.10.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019818 16 Kri - Bogdanović Milan
16.10.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020725 18 Kri - Praštalo Mićo
18.10.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019303 15 Kri - Pažin Mile i dr.
19.10.2018 6 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018711 15 Kri - Dragičević Luka i dr.
22.10.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019818 16 Kri - Bogdanović Milan
23.10.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020725 18 Kri - Praštalo Mićo
25.10.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019303 15 Kri - Pažin Mile i dr.
26.10.2018 6 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018711 15 Kri - Dragičević Luka i dr.
29.10.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019818 16 Kri - Bogdanović Milan
30.10.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020725 18 Kri - Praštalo Mićo
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved