Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Jesenković Vesna

Vesna  Jesenković  je rođena 1965. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju, kao i Pravni fakultet na kome je diplomirala 1988. godine. Pripravničko-volonterski staž je završila na Osnovnom sudu I u Sarajevu u periodu 1988 -1990. godine, nakon čega je položila pravosudni ispit 1991. godine. U periodu od 1993- 1995. godine je radila kao stručni saradnik u Općinskom sudu II u Sarajevu, a od 1998.godine je zaposlena kao pravnik u Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica(CRPC), gdje je radila do 2003. godine, kada je imenovana za sudiju Općinskog suda u Sarajevu. Za sudiju Suda BiH imenovana je 29.05.2008. godine, a na dužnost je stupila 01.07.2008. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
27.03.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020725 18 Kri - Praštalo Mićo
29.03.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017626 14 Kri - Marjanović Dragan i dr.
30.03.2018 6 Odjel I 09:00 - 11:45 S1 1 K 018711 15 Kri - Dragičević Luka i dr.
02.04.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020725 18 Kri - Praštalo Mićo
05.04.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017626 14 Kri - Marjanović Dragan i dr.
06.04.2018 6 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020248 16 Kri - Peulić Boško i dr.
09.04.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020725 18 Kri - Praštalo Mićo
10.04.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019818 16 Kri - Bogdanović Milan
11.04.2018 7 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 020299 15 Kri - Vejzović Kahro
12.04.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017626 14 Kri - Marjanović Dragan i dr.
13.04.2018 6 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018711 15 Kri - Dragičević Luka i dr.
16.04.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020725 18 Kri - Praštalo Mićo
17.04.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019818 16 Kri - Bogdanović Milan
19.04.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017626 14 Kri - Marjanović Dragan i dr.
20.04.2018 6 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020248 16 Kri - Peulić Boško i dr.
23.04.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020725 18 Kri - Praštalo Mićo
24.04.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019818 16 Kri - Bogdanović Milan
26.04.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017626 14 Kri - Marjanović Dragan i dr.
27.04.2018 6 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018711 15 Kri - Dragičević Luka i dr.
30.04.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020725 18 Kri - Praštalo Mićo
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved