Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Jukić Davorin

Davorin Jukić je rođen u Sarajevu 1957. godine. Pravni fakultet je završio u Sarajevu. Pravosudni ispit je položio 1984. godine. Nakon zaposlenja 1982. godine u Zajednici osiguranja imovine i lica „Dunav“ i pozicije pravnog zastupnika u Republičkoj zajednici za magistralne i regionalne puteve Davorin Jukić je 1989. godine izabran za sudiju Opštinskog suda II u Sarajevu. Od 1992 do 1995. godine radi kao sudac Okružnog vojnog suda. Od 1995. godine do 2003. godine radi kao sudija i zamjenik predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu. Posjeduje bogato iskustvo kao instruktor i predavač na brojnim seminarima iz oblasti zaštite ljudskih prava, organiziranog kriminala i ratnih zločina. Za člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća imenovan je 2002. godine. U januaru 2003. godine imenovan za sudiju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
18.12.2019 6 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018441 16 Kri - Perišić Božidar i dr.
19.12.2019 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 028283 19 Kri - Ćurčić Saša
25.12.2019 6 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018441 16 Kri - Perišić Božidar i dr.
26.12.2019 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 028283 19 Kri - Ćurčić Saša
08.01.2020 6 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018441 16 Kri - Perišić Božidar i dr.
09.01.2020 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 028283 19 Kri - Ćurčić Saša
16.01.2020 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 028283 19 Kri - Ćurčić Saša
21.01.2020 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 020503 15 Kri - Paravac Borislav i dr.
22.01.2020 6 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018441 16 Kri - Perišić Božidar i dr.
23.01.2020 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 028283 19 Kri - Ćurčić Saša
28.01.2020 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 020503 15 Kri - Paravac Borislav i dr.
30.01.2020 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 028283 19 Kri - Ćurčić Saša
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved