Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Jusufović Mirza

Mirza Jusufović je rođen 1953. godine u Tuzli. U Sarajevu je 1976. godine završio Pravni fakultet. Pravosudni ispit je položio 1977. godine. Radio je kao sudija Opštinskog suda u Tuzli, Okružnog suda u Tuzli, advokat, predsjednik Višeg suda u Tuzli, sudija odjeljenja Vrhovnog suda BiH i sudija Apelacionog suda Brčko Distrikta. Obavljao je druge značajne funkcije, između ostalog, fukciju kantonalnog ministra unutrašnjih poslova, člana međunardnog stručnog tima OHR-Komisije za reviziju zakona, na uspostavi novog, modernog pravnog sistema Brčko Distrikta. Učestvovao je u izradi više od 40 zakona za uspostavu reformiranog, nezavisnog sistema pravosuđa Brčko Distrikta. Mnogi od tih zakona poslužili su kao model za izradu zakona na entitetskom i državnom nivou, među kojima Zakon o krivičnom postupku i Zakon o parničnom postupku. 01.03.2005. godine imenovan je za sudiju Suda BiH.

 

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
29.03.2018 7 Odjel I 12:00 - 12:30 S1 1 K 020968 17 Kžk - Sakoč Edin
03.04.2018 1 Odjel III 15:00 - 16:00 S1 3 K 021275 18 Kžk - Sijerčić Adnan
04.04.2018 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 014495 18 Kžk - Rutešić Boris
11.04.2018 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 016447 17 Kžk - Šišić Muhamed i dr.
25.04.2018 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 016447 17 Kžk - Šišić Muhamed i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved