Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Konjić Lejla

Lejla Konjić je rođena 1979. godine u Tuzli. Nakon završene gimnazije u Tuzli, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu u julu 2002. godine. U februaru 2006. godine magistrirala je na postdiplomskom studiju „Evropske studije“ sa tezom: „Ostvarivanje prava na pravično suđenje prema članu 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“. U novembru 2006. godine položila je pravosudni ispit.

 

Kao advokatski pripravnik je bila zaposlena od oktobra 2002. godine do januara 2005. godine, kada se zapošljava kao pripravnik u Registraru Suda BiH, koje poslove je obavljala do maja 2005. godine kada je počela raditi kao stručni saradnik u Odjelu za sudsku upravu Registrara Suda BiH. U martu 2007. godine počela je raditi kao pravni savjetnik u Pravnom odjelu Registrara Suda BiH, gdje je radila do 15. aprila 2010. godine kada je imenovana za sutkinju u Općinski sud Sarajevo. Dužnost sutkinje Krivičnog odjeljenja u Općinskom sudu Sarajevo je obavljala do imenovanja za tužiteljicu Tužilaštva BiH, dana 06.03.2014. godine. U Tužilaštvu BiH – Posebni odjel za ratni zločin je obavljala dužnost do imenovanja za sutkinju Suda BiH, dana 13.04.2016. godine.

 

Odluka o imenovanju

 

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
27.06.2017 6 Odjel I 13:03 - 13:23 S1 1 K 024092 17 Kri - Milojica Boro i dr.
28.06.2017 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 018693 16 Kri - Babić Ljuban i dr.
19.07.2017 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 018693 16 Kri - Babić Ljuban i dr.
20.07.2017 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 022705 16 Kri - Planojević Brane
24.07.2017 7 Odjel I 12:00 - 12:30 S1 1 K 025184 17 Kro - Vojvodić Blagoje i dr.
28.07.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024092 17 Kri - Milojica Boro i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved