Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Konjić Lejla

Lejla Konjić je rođena 1979. godine u Tuzli. Nakon završene gimnazije u Tuzli, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu u julu 2002. godine. U februaru 2006. godine magistrirala je na postdiplomskom studiju „Evropske studije“ sa tezom: „Ostvarivanje prava na pravično suđenje prema članu 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“. U novembru 2006. godine položila je pravosudni ispit.

 

Kao advokatski pripravnik je bila zaposlena od oktobra 2002. godine do januara 2005. godine, kada se zapošljava kao pripravnik u Registraru Suda BiH, koje poslove je obavljala do maja 2005. godine kada je počela raditi kao stručni saradnik u Odjelu za sudsku upravu Registrara Suda BiH. U martu 2007. godine počela je raditi kao pravni savjetnik u Pravnom odjelu Registrara Suda BiH, gdje je radila do 15. aprila 2010. godine kada je imenovana za sutkinju u Općinski sud Sarajevo. Dužnost sutkinje Krivičnog odjeljenja u Općinskom sudu Sarajevo je obavljala do imenovanja za tužiteljicu Tužilaštva BiH, dana 06.03.2014. godine. U Tužilaštvu BiH – Posebni odjel za ratni zločin je obavljala dužnost do imenovanja za sutkinju Suda BiH, dana 13.04.2016. godine.

 

Odluka o imenovanju

 

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
05.04.2017 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 018693 16 Kri - Babić Ljuban i dr.
06.04.2017 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 022705 16 Kri - Planojević Brane
12.04.2017 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 018693 16 Kri - Babić Ljuban i dr.
13.04.2017 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 022705 16 Kri - Planojević Brane
19.04.2017 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 018693 16 Kri - Babić Ljuban i dr.
20.04.2017 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 022705 16 Kri - Planojević Brane
26.04.2017 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 018693 16 Kri - Babić Ljuban i dr.
27.04.2017 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 022705 16 Kri - Planojević Brane
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved