Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Kosović Jasmina

Sudija Jasmina Kosović rođena je u Rogatici 1948. godine. Pravni fakultet je završila u Sarajevu 1976.godine, a 1977. godine položila pravosudni ispit. U svojstvu stručnog saradnika Suda udruženog rada Bosne i Hercegovine radila je do 1983. godine, kada je imenovana za sudiju Osnovnog suda udruženog rada u Sarajevu, gdje je radila do 1992. godine, a od tada pa sve do aprila 2005. godine kao sudija i rukovodilac krivičnog odjeljenja u Općinskom sudu II Sarajevo. Karijeru u pravosuđu nastavlja u Kantonalnom sudu u Sarajevu do aprila 2008. godine, kada je imenovana za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Tokom sudijske karijere bavila se maloljetničkim pravom i tretmanom maloljetnika uključenih u sistem maloljetničkog krivičnog pravosuđa i u toj oblasti aktivno učestvuje na seminarima i edukativnim programima.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
30.03.2018 3 Odjel I 09:00 - 10:30 S1 1 K 023656 16 Kri - Vlasenko Rade i dr.
03.04.2018 8 Odjel I 13:00 - 13:30 S1 1 K 019908 16 Kri - Bošnjak Boris i dr.
05.04.2018 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 019187 15 Kri - Kraljević Ivan i dr.
06.04.2018 3 Odjel I 09:00 - 12:00 S1 1 K 023656 16 Kri - Vlasenko Rade i dr.
10.04.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019908 16 Kri - Bošnjak Boris i dr.
12.04.2018 8 Odjel I 09:15 - 12:30 S1 1 K 019187 15 Kri - Kraljević Ivan i dr.
13.04.2018 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023656 16 Kri - Vlasenko Rade i dr.
17.04.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019908 16 Kri - Bošnjak Boris i dr.
19.04.2018 8 Odjel I 09:15 - 12:30 S1 1 K 019187 15 Kri - Kraljević Ivan i dr.
20.04.2018 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023656 16 Kri - Vlasenko Rade i dr.
24.04.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019908 16 Kri - Bošnjak Boris i dr.
26.04.2018 8 Odjel I 09:15 - 12:30 S1 1 K 019187 15 Kri - Kraljević Ivan i dr.
27.04.2018 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023656 16 Kri - Vlasenko Rade i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved