Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Kosović Jasmina

Sudija Jasmina Kosović rođena je u Rogatici 1948. godine. Pravni fakultet je završila u Sarajevu 1976.godine, a 1977. godine položila pravosudni ispit. U svojstvu stručnog saradnika Suda udruženog rada Bosne i Hercegovine radila je do 1983. godine, kada je imenovana za sudiju Osnovnog suda udruženog rada u Sarajevu, gdje je radila do 1992. godine, a od tada pa sve do aprila 2005. godine kao sudija i rukovodilac krivičnog odjeljenja u Općinskom sudu II Sarajevo. Karijeru u pravosuđu nastavlja u Kantonalnom sudu u Sarajevu do aprila 2008. godine, kada je imenovana za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Tokom sudijske karijere bavila se maloljetničkim pravom i tretmanom maloljetnika uključenih u sistem maloljetničkog krivičnog pravosuđa i u toj oblasti aktivno učestvuje na seminarima i edukativnim programima.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
04.07.2017 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019908 16 Kri - Bošnjak Boris i dr.
11.07.2017 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019908 16 Kri - Bošnjak Boris i dr.
13.07.2017 8 Odjel I 09:15 - 12:30 S1 1 K 019187 15 Kri - Kraljević Ivan i dr.
18.07.2017 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019908 16 Kri - Bošnjak Boris i dr.
20.07.2017 8 Odjel I 09:15 - 12:30 S1 1 K 019187 15 Kri - Kraljević Ivan i dr.
25.07.2017 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019908 16 Kri - Bošnjak Boris i dr.
27.07.2017 8 Odjel I 09:15 - 12:30 S1 1 K 019187 15 Kri - Kraljević Ivan i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved