Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Kosović Tatjana

Rođena je  u Doboju 1958. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine. Nakon diplomiranja seli u Mostar gdje do 1993. godine radi u organima Općine Mostar. U junu 1993. godine imenovana je za sudiju Okružnog vojnog suda Mostar, te funkciju sudije obavlja nakon ukidanja vojnih sudova u Višem sudu Mostar, kao i u Općinskom sudu Mostar do 2004. godine.  Od 2004. godine radi u Agenciji za privatizaciju u FBiH u Sarajevu, na radnom mjestu šefa Odjela za kontrolu ugovora i v.d. pomoćnika direktora.  Za sudiju Suda BiH imenovana je u maju 2010. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
09.08.2018 4 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 028504 18 K - Smajlović Almir
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved