Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Kreho Minka

Minka Kreho je rođena 1960. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 1987. godine. Pripravnički staž je završila na Republičkom sudu za prekršaje R BiH u Sarajevu, nakon čega je položila ispit za sudiju za prekršaje i potom se zaposlila na Općinskom sudu za prekršaje Općine Centar Sarajevo kao stručni saradnik, a 1991. godine u istom sudu, imenovana je za sudiju za prekršaje gdje je radila sve do 1995. godine. 1993. godine položila je pravosudni ispit, a 1995. godine je izabrana za sudiju Općinskog suda I Sarajevo, na kojem je radila do 2003. godine kada je izabrana za sudiju Kantonalnog suda Sarajevo. 18.01.2007. godine imenovana je za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
26.04.2021 4 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
28.04.2021 6 Odjel I 09:00 - 12:00 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
28.04.2021 6 Odjel I 13:30 - 16:00 S1 1 K 034308 19 Kri - Radić Pero i dr.
29.04.2021 6 Odjel I 09:00 - 12:00 S1 1 K 031399 19 Kri - Ramić Ćamil i dr.
12.05.2021 6 Odjel I 09:00 - 12:00 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
12.05.2021 6 Odjel I 13:30 - 16:00 S1 1 K 034308 19 Kri - Radić Pero i dr.
13.05.2021 6 Odjel I 09:00 - 12:00 S1 1 K 031399 19 Kri - Ramić Ćamil i dr.
26.05.2021 6 Odjel I 09:00 - 12:00 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
26.05.2021 6 Odjel I 13:30 - 16:00 S1 1 K 034308 19 Kri - Radić Pero i dr.
27.05.2021 6 Odjel I 09:00 - 12:00 S1 1 K 031399 19 Kri - Ramić Ćamil i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved