Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Kreho Minka

Minka Kreho je rođena 1960. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 1987. godine. Pripravnički staž je završila na Republičkom sudu za prekršaje R BiH u Sarajevu, nakon čega je položila ispit za sudiju za prekršaje i potom se zaposlila na Općinskom sudu za prekršaje Općine Centar Sarajevo kao stručni saradnik, a 1991. godine u istom sudu, imenovana je za sudiju za prekršaje gdje je radila sve do 1995. godine. 1993. godine položila je pravosudni ispit, a 1995. godine je izabrana za sudiju Općinskog suda I Sarajevo, na kojem je radila do 2003. godine kada je izabrana za sudiju Kantonalnog suda Sarajevo. 18.01.2007. godine imenovana je za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
18.12.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020821 16 Kri - Tintor Jovan
20.12.2017 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
21.12.2017 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 007914 12 Kri - Đelilović Mustafa i dr.
25.12.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020821 16 Kri - Tintor Jovan
26.12.2017 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
27.12.2017 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
28.12.2017 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 007914 12 Kri - Đelilović Mustafa i dr.
03.01.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
04.01.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 007914 12 Kri - Đelilović Mustafa i dr.
08.01.2018 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020821 16 Kri - Tintor Jovan
09.01.2018 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
10.01.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
11.01.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 007914 12 Kri - Đelilović Mustafa i dr.
15.01.2018 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020821 16 Kri - Tintor Jovan
16.01.2018 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
17.01.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
18.01.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 007914 12 Kri - Đelilović Mustafa i dr.
22.01.2018 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020821 16 Kri - Tintor Jovan
23.01.2018 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
24.01.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
25.01.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 007914 12 Kri - Đelilović Mustafa i dr.
29.01.2018 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020821 16 Kri - Tintor Jovan
30.01.2018 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
31.01.2018 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved