Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Kreho Minka

Minka Kreho je rođena 1960. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 1987. godine. Pripravnički staž je završila na Republičkom sudu za prekršaje R BiH u Sarajevu, nakon čega je položila ispit za sudiju za prekršaje i potom se zaposlila na Općinskom sudu za prekršaje Općine Centar Sarajevo kao stručni saradnik, a 1991. godine u istom sudu, imenovana je za sudiju za prekršaje gdje je radila sve do 1995. godine. 1993. godine položila je pravosudni ispit, a 1995. godine je izabrana za sudiju Općinskog suda I Sarajevo, na kojem je radila do 2003. godine kada je izabrana za sudiju Kantonalnog suda Sarajevo. 18.01.2007. godine imenovana je za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
21.08.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020821 16 Kri - Tintor Jovan
22.08.2017 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
24.08.2017 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 007914 12 Kri - Đelilović Mustafa i dr.
28.08.2017 3 Odjel I 12:00 - 12:30 S1 1 K 002648 15 Kro - Kornjača Duško
29.08.2017 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
30.08.2017 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
05.09.2017 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
06.09.2017 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
07.09.2017 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 007914 12 Kri - Đelilović Mustafa i dr.
12.09.2017 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
13.09.2017 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
14.09.2017 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 007914 12 Kri - Đelilović Mustafa i dr.
19.09.2017 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
20.09.2017 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
21.09.2017 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 007914 12 Kri - Đelilović Mustafa i dr.
26.09.2017 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
27.09.2017 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
28.09.2017 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 007914 12 Kri - Đelilović Mustafa i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved