Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Kreho Minka

Minka Kreho je rođena 1960. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 1987. godine. Pripravnički staž je završila na Republičkom sudu za prekršaje R BiH u Sarajevu, nakon čega je položila ispit za sudiju za prekršaje i potom se zaposlila na Općinskom sudu za prekršaje Općine Centar Sarajevo kao stručni saradnik, a 1991. godine u istom sudu, imenovana je za sudiju za prekršaje gdje je radila sve do 1995. godine. 1993. godine položila je pravosudni ispit, a 1995. godine je izabrana za sudiju Općinskog suda I Sarajevo, na kojem je radila do 2003. godine kada je izabrana za sudiju Kantonalnog suda Sarajevo. 18.01.2007. godine imenovana je za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
27.08.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
28.08.2019 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
03.09.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
04.09.2019 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
10.09.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
11.09.2019 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
17.09.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
18.09.2019 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
24.09.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
25.09.2019 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved