Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Kreho Minka

Minka Kreho je rođena 1960. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 1987. godine. Pripravnički staž je završila na Republičkom sudu za prekršaje R BiH u Sarajevu, nakon čega je položila ispit za sudiju za prekršaje i potom se zaposlila na Općinskom sudu za prekršaje Općine Centar Sarajevo kao stručni saradnik, a 1991. godine u istom sudu, imenovana je za sudiju za prekršaje gdje je radila sve do 1995. godine. 1993. godine položila je pravosudni ispit, a 1995. godine je izabrana za sudiju Općinskog suda I Sarajevo, na kojem je radila do 2003. godine kada je izabrana za sudiju Kantonalnog suda Sarajevo. 18.01.2007. godine imenovana je za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
19.12.2018 4 Odjel I 09:31 - 10:42 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
20.12.2018 4 Odjel I 09:00 - 10:00 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
24.12.2018 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 026747 18 Kri - Jurišić Mićo
25.12.2018 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
26.12.2018 4 Odjel I 10:00 - 12:30 S1 1 K 026153 17 Kro - Stjepanović Novak
31.12.2018 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 026570 17 Kri - Pavić Sretko
07.01.2019 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 026570 17 Kri - Pavić Sretko
08.01.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
09.01.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
14.01.2019 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 026570 17 Kri - Pavić Sretko
15.01.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
16.01.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
21.01.2019 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 026570 17 Kri - Pavić Sretko
22.01.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
23.01.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
28.01.2019 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 026570 17 Kri - Pavić Sretko
29.01.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017057 14 Kri - Josipović Miodrag i dr.
30.01.2019 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024158 16 Kri - Matuzović Đuro i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved