Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Krmek Željka

Sutkinja Željka Krmek je rođena je 1960. godine u Sarajevu. Osnovnu školu, gimnaziju, a potom i Pravni fakultet završila je u Sarajevu gdje je i diplomirala 1985. godine. Pripravnički staž je obavila na Osnovnom sudu I u Sarajevu, nakon čega je položila pravosudni ispit 1987. godine. Zaposlena je od 1989. godine kao stručni saradnik u Opštinskom sudu I u Sarajevu, a 1993. godine je imenovana za sudiju Općinskog suda u Sarajevu. U oktobru 2007. godine odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća imenovana je za sudiju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

U rasporedu nema suđenja za odabranog/odabranu sudiju/sutkinju.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved