Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Lagumdžija Halil

Halil Lagumdžija je rođen 1960. godine u Rudom. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1985. godine. Kao dipl. pravnik počinje raditi u firmi “Poliester” Priboj- Srbija počev od 1986. godine. U periodu od marta 1994. do sredine oktobra 1995. godine obavljao je dužnost potpredsjednika i predsjednika Izvršnog odbora okruga Goražde. Na dužnost sudije Okružnog vojnog suda Goražde imenovan je 17.10.1995. godine i istu je obavljao do osnivanja Kantonalnog suda Goražde 04.09.1996. godine, gdje je radio kao sudija sve do 30.06.2010. godine. Od oktobra 2001. godine do juna 2003. godine obavljao je dužnost predsjednika tog suda. Za sudiju Suda BiH imenovan je 27.05.2010. godine, a na dužnost je stupio 01.07.2010. godine.

 


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
30.04.2021 7 Odjel I 09:00 - 12:00 S1 1 K 021351 17 Kri - Džananović Senad i dr.
10.05.2021 4 Odjel I 13:30 - 16:00 S1 1 K 034450 20 Kri - Trišić Milan
14.05.2021 7 Odjel I 09:00 - 12:00 S1 1 K 021351 17 Kri - Džananović Senad i dr.
24.05.2021 4 Odjel I 13:30 - 16:00 S1 1 K 034450 20 Kri - Trišić Milan
28.05.2021 7 Odjel I 09:00 - 12:00 S1 1 K 021351 17 Kri - Džananović Senad i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved