Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Lukes Tihomir

Tihomir Lukes je rođen 12. februara 1952. godine u mjestu Zavidovići, BiH. Poslije osnovne škole i završene gimnazije u Maglaju upisao je Pravni fakultet u Sarajevu, na kojem je diplomirao 1976. godine. Nakon obavljenog sudijskog pripravničkog staža i položenog pravosudnog ispita od 1977. nastavlja raditi kao sudija a potom i predsjednik  Opštinskog suda u Maglaju do 1986. godine. Od 1990. do 1992. godine radio je kao sudija Višeg suda u Doboju. Nakon toga, 1992. godine odlazi u Švedsku, a vraća se 2002. godine u Maglaj, gdje radi kao sudija Općinskog suda do februara 2004. godine, a zatim kao sudija Okružnog suda u Doboju. Za sudiju Suda BiH je imenovan 13. decembra 2007. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
19.10.2018 6 Odjel I 13:02 - 13:06 S1 1 K 014977 18 Kžk - Orić Naser i dr.
23.10.2018 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018013 17 Kžk - Mrđa Goran i dr.
30.10.2018 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018013 17 Kžk - Mrđa Goran i dr.
31.10.2018 8 Odjel II 11:30 - 12:30 S1 2 K 024531 18 Kžk - Vasić Jelenko i dr.
02.11.2018 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 014977 18 Kžk - Orić Naser i dr.
06.11.2018 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018013 17 Kžk - Mrđa Goran i dr.
07.11.2018 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024531 18 Kžk - Vasić Jelenko i dr.
09.11.2018 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 014977 18 Kžk - Orić Naser i dr.
12.11.2018 8 Odjel III 08:30 - 09:00 S1 3 K 028573 18 Kž - Šabančević Damir
13.11.2018 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018013 17 Kžk - Mrđa Goran i dr.
16.11.2018 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 014977 18 Kžk - Orić Naser i dr.
20.11.2018 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018013 17 Kžk - Mrđa Goran i dr.
21.11.2018 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024531 18 Kžk - Vasić Jelenko i dr.
23.11.2018 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 014977 18 Kžk - Orić Naser i dr.
27.11.2018 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018013 17 Kžk - Mrđa Goran i dr.
30.11.2018 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 023906 18 Krž - Muminović Elvir i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved