Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Lukes Tihomir

Tihomir Lukes je rođen 12. februara 1952. godine u mjestu Zavidovići, BiH. Poslije osnovne škole i završene gimnazije u Maglaju upisao je Pravni fakultet u Sarajevu, na kojem je diplomirao 1976. godine. Nakon obavljenog sudijskog pripravničkog staža i položenog pravosudnog ispita od 1977. nastavlja raditi kao sudija a potom i predsjednik  Opštinskog suda u Maglaju do 1986. godine. Od 1990. do 1992. godine radio je kao sudija Višeg suda u Doboju. Nakon toga, 1992. godine odlazi u Švedsku, a vraća se 2002. godine u Maglaj, gdje radi kao sudija Općinskog suda do februara 2004. godine, a zatim kao sudija Okružnog suda u Doboju. Za sudiju Suda BiH je imenovan 13. decembra 2007. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
27.03.2018 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018013 17 Kžk - Mrđa Goran i dr.
03.04.2018 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018013 17 Kžk - Mrđa Goran i dr.
10.04.2018 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018013 17 Kžk - Mrđa Goran i dr.
13.04.2018 7 Odjel I 13:00 - 14:00 S1 1 K 020301 18 Krž - Savinović Saša
17.04.2018 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018013 17 Kžk - Mrđa Goran i dr.
18.04.2018 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018557 18 Krž - Bašić Azra
24.04.2018 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018013 17 Kžk - Mrđa Goran i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved