Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Maksumić Šaban

Šaban Maksumić je rođen 1960. godine u Gradskoj, općina Ljubuški. Pravni fakultet je završio 1982. godine u Sarajevu, a pravosudni ispit je položio 1986. godine.  Poslove stručnog saradnika je obavljao u Osnovnom sudu II u Sarajevu i u Višem sudu u Sarajevu. Godine 1992.  izabran je za sudiju u Okružni vojni sud u Sarajevu, nakon čega je 1996. godine imenovan za sudiju Višeg suda u Sarajevu. Na Kantonalnom sudu u Sarajevu radio je  kao sudija od 1997. godine. Dana, 11. oktobra 2004. godine imenovan je za sudiju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
28.04.2021 7 Odjel I 09:00 - 12:00 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
29.04.2021 8 Odjel I 13:30 - 16:00 S1 1 K 033829 20 Kri - Kajdić Sabahudin
11.05.2021 6 Odjel I 13:30 - 16:00 S1 1 K 033829 20 Kri - Kajdić Sabahudin
12.05.2021 7 Odjel I 09:00 - 12:00 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
13.05.2021 8 Odjel I 13:30 - 16:00 S1 1 K 033829 20 Kri - Kajdić Sabahudin
26.05.2021 7 Odjel I 09:00 - 12:00 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
27.05.2021 8 Odjel I 13:30 - 16:00 S1 1 K 033829 20 Kri - Kajdić Sabahudin
28.05.2021 8 Odjel I 13:30 - 14:00 S1 1 K 026411 20 Kro - Malinić Zoran
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved