Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Maksumić Šaban

Šaban Maksumić je rođen 1960. godine u Gradskoj, općina Ljubuški. Pravni fakultet je završio 1982. godine u Sarajevu, a pravosudni ispit je položio 1986. godine.  Poslove stručnog saradnika je obavljao u Osnovnom sudu II u Sarajevu i u Višem sudu u Sarajevu. Godine 1992.  izabran je za sudiju u Okružni vojni sud u Sarajevu, nakon čega je 1996. godine imenovan za sudiju Višeg suda u Sarajevu. Na Kantonalnom sudu u Sarajevu radio je  kao sudija od 1997. godine. Dana, 11. oktobra 2004. godine imenovan je za sudiju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
25.09.2018 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 024100 17 Kri - Dević Boško
28.09.2018 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
02.10.2018 3 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
12.10.2018 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
16.10.2018 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
19.10.2018 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
23.10.2018 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
26.10.2018 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
30.10.2018 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved