Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Maksumić Šaban

Šaban Maksumić je rođen 1960. godine u Gradskoj, općina Ljubuški. Pravni fakultet je završio 1982. godine u Sarajevu, a pravosudni ispit je položio 1986. godine.  Poslove stručnog saradnika je obavljao u Osnovnom sudu II u Sarajevu i u Višem sudu u Sarajevu. Godine 1992.  izabran je za sudiju u Okružni vojni sud u Sarajevu, nakon čega je 1996. godine imenovan za sudiju Višeg suda u Sarajevu. Na Kantonalnom sudu u Sarajevu radio je  kao sudija od 1997. godine. Dana, 11. oktobra 2004. godine imenovan je za sudiju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
09.12.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
10.12.2019 7 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
13.12.2019 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
16.12.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
17.12.2019 4 Odjel I 10:00 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
20.12.2019 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
23.12.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 033539 19 Kri - Paprica Radovan i dr.
24.12.2019 7 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
27.12.2019 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
30.12.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
31.12.2019 7 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
03.01.2020 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
06.01.2020 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
07.01.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
10.01.2020 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
13.01.2020 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
14.01.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
17.01.2020 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
20.01.2020 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
21.01.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
24.01.2020 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
27.01.2020 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
28.01.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
31.01.2020 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved