Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Maksumić Šaban

Šaban Maksumić je rođen 1960. godine u Gradskoj, općina Ljubuški. Pravni fakultet je završio 1982. godine u Sarajevu, a pravosudni ispit je položio 1986. godine.  Poslove stručnog saradnika je obavljao u Osnovnom sudu II u Sarajevu i u Višem sudu u Sarajevu. Godine 1992.  izabran je za sudiju u Okružni vojni sud u Sarajevu, nakon čega je 1996. godine imenovan za sudiju Višeg suda u Sarajevu. Na Kantonalnom sudu u Sarajevu radio je  kao sudija od 1997. godine. Dana, 11. oktobra 2004. godine imenovan je za sudiju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
26.08.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
27.08.2019 5 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
30.08.2019 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
02.09.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
03.09.2019 7 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
06.09.2019 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
09.09.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
10.09.2019 7 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
13.09.2019 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
16.09.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
17.09.2019 7 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
20.09.2019 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
23.09.2019 3 Odjel I 13:00 - 15:00 S1 1 K 019580 15 Kro - Miličević Mario
24.09.2019 7 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
27.09.2019 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
30.09.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved