Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Mašović Hasija

Rođena je 1962. godine u Višegradu, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Pravni fakultet završila je 1990. godine u Sarajevu.

 

Pravosudni ispit položila je 1996.godine i iste godine počela sa radom u Općinskom sudu u Sarajevu kao stručni saradnik. Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu izabrana je 1999.godine, gdje je obavljala dužnost sve do izbora za sudiju Suda Bosne i Hercegovine. Za sudiju Suda BIH imenovana je 29.05.2008.godine, a na dužnost je stupila 01.07.2008.godine.

 


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
13.04.2020 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 034444 20 K - Gugunović Milkica
13.04.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 032535 19 K - Karamehmedović Haris i dr.
15.04.2020 9 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 034433 19 K - Cibik Petar
16.04.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
20.04.2020 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024688 20 K - Kićanović Darinka i dr.
22.04.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
23.04.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
27.04.2020 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024688 20 K - Kićanović Darinka i dr.
27.04.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 032535 19 K - Karamehmedović Haris i dr.
29.04.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
30.04.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved