Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Mašović Hasija

Rođena je 1962. godine u Višegradu, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Pravni fakultet završila je 1990. godine u Sarajevu.

 

Pravosudni ispit položila je 1996.godine i iste godine počela sa radom u Općinskom sudu u Sarajevu kao stručni saradnik. Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu izabrana je 1999.godine, gdje je obavljala dužnost sve do izbora za sudiju Suda Bosne i Hercegovine. Za sudiju Suda BIH imenovana je 29.05.2008.godine, a na dužnost je stupila 01.07.2008.godine.

 


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
19.10.2018 4 Odjel II 13:00 - 14:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
24.10.2018 6 Odjel II 13:00 - 14:00 S1 2 K 024760 17 K - Redžović Izet i dr.
31.10.2018 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024760 17 K - Redžović Izet i dr.
05.11.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 023299 17 K - Karahasanović Alija i dr.
07.11.2018 6 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 024395 18 K - Zelenović Zoran i dr.
09.11.2018 2 Odjel II 10:00 - 11:00 S1 2 K 027412 18 K - Gajić Milorad
09.11.2018 8 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 029067 18 K - Knežević Jovo i dr.
12.11.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
14.11.2018 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024760 17 K - Redžović Izet i dr.
19.11.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 023299 17 K - Karahasanović Alija i dr.
21.11.2018 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024760 17 K - Redžović Izet i dr.
26.11.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 023299 17 K - Karahasanović Alija i dr.
28.11.2018 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024760 17 K - Redžović Izet i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved