Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Mašović Hasija

Rođena je 1962. godine u Višegradu, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Pravni fakultet završila je 1990. godine u Sarajevu.

 

Pravosudni ispit položila je 1996.godine i iste godine počela sa radom u Općinskom sudu u Sarajevu kao stručni saradnik. Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu izabrana je 1999.godine, gdje je obavljala dužnost sve do izbora za sudiju Suda Bosne i Hercegovine. Za sudiju Suda BIH imenovana je 29.05.2008.godine, a na dužnost je stupila 01.07.2008.godine.

 


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
21.08.2019 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 031290 19 K - Gudžević Amir i dr.
22.08.2019 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
27.08.2019 3 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 020352 19 K - Ćufurović Ibro
28.08.2019 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 031397 19 K - Kadrić Velid
29.08.2019 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
04.09.2019 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 031290 19 K - Gudžević Amir i dr.
05.09.2019 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
11.09.2019 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 031290 19 K - Gudžević Amir i dr.
12.09.2019 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
18.09.2019 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 031290 19 K - Gudžević Amir i dr.
19.09.2019 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
25.09.2019 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 031290 19 K - Gudžević Amir i dr.
26.09.2019 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved