Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Mašović Hasija

Rođena je 1962. godine u Višegradu, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Pravni fakultet završila je 1990. godine u Sarajevu.

 

Pravosudni ispit položila je 1996.godine i iste godine počela sa radom u Općinskom sudu u Sarajevu kao stručni saradnik. Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu izabrana je 1999.godine, gdje je obavljala dužnost sve do izbora za sudiju Suda Bosne i Hercegovine. Za sudiju Suda BIH imenovana je 29.05.2008.godine, a na dužnost je stupila 01.07.2008.godine.

 


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
19.04.2021 7 Odjel III 09:00 - 10:00 S1 3 K 036072 20 Mpom - Muhić Nermin
20.04.2021 6 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
23.04.2021 3 Odjel II 10:00 - 12:00 S1 2 K 026470 20 K - Tomić Vitomir i dr.
23.04.2021 8 Odjel III 13:00 - 14:00 S1 3 K 036054 21 K - Puriš Mirza i dr.
03.05.2021 5 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 024688 20 K - Kićanović Darinka i dr.
04.05.2021 6 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
05.05.2021 3 Odjel II 11:00 - 12:00 S1 2 K 024688 20 K - Kićanović Darinka i dr.
07.05.2021 3 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 026470 20 K - Tomić Vitomir i dr.
17.05.2021 5 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 024688 20 K - Kićanović Darinka i dr.
18.05.2021 6 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
21.05.2021 3 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 026470 20 K - Tomić Vitomir i dr.
31.05.2021 5 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 024688 20 K - Kićanović Darinka i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved